Glas

Nieuws

Dringend Vereiste Toelatingen 2011 bekend

Voor 2011 zijn een aantal Dringend Vereiste Toelatingen verleend voor de glastuinbouw. Het is nog onduidelijk of dergelijke toelatingen ook voor 2012 aangevraagd kunnen worden.

De volgende middelen zijn in het kader van Dringend Vereiste Toelatingen in 2011 toegelaten.

Score 250 EC
Score 250 EC is een schimmelbestrijdingsmiddel toegelaten als dringend vereiste toelating ter bestrijding van bladvlekkenziekten (Mycosphaerella brassicocola en Alternaria spp.) in de bedekte teelt van amsoi, paksoi en de overige Oosterse bladkolen. De toelating geldt van 1 september 2010 tot 28 februari 2011.

Mycotal
Mycotal is een insectenbestrijdingsmiddel toegelaten als dringend vereiste toelating in de bedekte teelt van snijboon en sperzieboon. Het middel mag maximaal vijf keer per teelt of teeltseizoen worden toegepast tegen insecten. Het middel mag op de dag van de oogst niet vóór de oogst worden toegepast. De toepassing geldt vanaf 1 maart tot en met 31 december.

Previcur N
Previcur is een schimmelbestrijdingsmiddel toegelaten als dringend vereiste toelating in de bedekte teelt van knolvenkel ter bestrijding van Pythium spp. De toepassing mag vanaf 1 februari tot en met 30 juni worden ingezet, maximaal twee toepassingen.

Vertimec Gold
Vertimec Gold is een insectenbestrijdingsmiddel toegelaten als dringend vereiste toelating in de bedekte teelt van boon ter bestrijding van spint. In de periode van 1 april tot 1september 2011 mag Vertimec Gold maximaal twee keer per teelt worden ingezet in de bedekte teelt van stamslabonen, stamsnijbonen, stokslabonen, stoksnijbonen, spekbonen, pronkbonen en kousenband.

Voor Score 250 EC, Mycotal en Vertimec Gold geldt als doel een reguliere toelating te realiseren.

Bron: Groenten&Fruit - Auteur: Stan Verstegen

Of registreer je om te kunnen reageren.