Glas

Nieuws

Weinig middelen voor teelt veldsla

“Veldsla heeft het smalste pakket gewasbeschermingsmiddelen van alle teelten die ik ken”, constateerde coördinator Effectief Maatregelenbeleid Glastuinbouw, tijdens een door LTO groeiservice georganiseerde veldsla-excursie.

Met veel inspanning lijkt het beschikbare middelenpakket toch langzaam iets breder te worden.
De etiketuitbreiding van Eupareen is vervallen, vanwege de wegval van Eupareen in Europa. Een vereenvoudigde etiketuitbreiding voor Signum indienen is nog wel gelukt. Veldsla is van het Rovral-etiket verdwenen, na de herregistratie van dit middel. Er zijn wel nieuwe residustudies voor Rovral in slateelten gestart.
Binnen het Fonds Kleine Toepassingen lopen er diverse initiatieven om te kijken of er middelen toegelaten te krijgen zijn binnen de veldsla-teelt, waaronder Vertimec, Rhizolex en Plenum.
Een extra middel tegen trips blijkt welkom, omdat deze plaag ook virus over kan brengen.
Tegen meeldauw blijken in de praktijk ook zwavelverdampers goede ervaringen op te leveren in de laatste fase van de teelt.

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.