Glas

Nieuws

Vier nieuwe gebieden voor glas Zuid-Holland

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben vier gebieden in de provincie aangewezen waar in de toekomst kassen mogen komen.

Deze gebieden liggen in de gemeenten Binnenmaas, Nieuwkoop, Oostflakkee en Zuidplas. In totaal komt er ruimte voor circa 130 hectare kassen bij.

Het besluit is bedoeld om de terugloop van het areaal glastuinbouw te compenseren. Tot dusverre tekende zich een daling van de oppervlakte glastuinbouw af van circa 5.800 hectare in het jaar 2002 tot 5.000 hectare in het jaar 2020. De daling wordt veroorzaakt door een toenemende druk op de ruimte, waarbij woningbouw, infrastructuur, natuur en recreatie aan het langste eind trekken.

Bovendien stimuleert de overheid het verwijderen van verspreid liggende – vaak verouderde – kassen om de ‘verrommeling’ van het landschap tegen te gaan.

De vier nieuwe gebieden zorgen voor een uitbreiding met 130 hectare netto teeltareaal. Daarnaast kiezen Provinciale Staten (PS) voor herstructurering van bestaande glastuinbouwgebieden, wat naar schatting 150 hectare extra teeltareaal oplevert. Naast ruimtewinst heeft herstructurering als resultaat dat bestaande bedrijven worden gemoderniseerd, waardoor ze milieuvriendelijker en rendabeler gaan opereren.

PS hebben Gedeputeerde Staten gevraagd te onderzoeken of een herstructureringsfonds de gewenste opwaardering van bestaande gebieden kan versnellen. De provincie verwacht dat de totale oppervlakte van de glastuinbouw in Zuid-Holland in 2020 door alle ontwikkelingen uitkomt op 5.400 hectare. Dat is een toename van 400 hectare ten opzichte van eerdere verwachtingen. Met de provincie Noord-Holland is afgesproken dat daar 250 hectare ter beschikking komt, mede als overloopgebied voor Zuid-Hollandse telers.

Bron: AgD.nl

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.