Glas

Nieuws

Vertrouwen in toekomst groeit bij glastelers

Glastuinbouwondernemers hebben iets meer vertrouwen in de toekomst, blijkt uit resultaten van een enquête door LTO Glaskracht Nederland.

In 2010 ondervindt 63% van de glastuinbouwbedrijevn nog negatieve gevolgen van de economische crisis op de bedrijfsvoering, blijkt uit de onlangs gehouden enquête. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van precies een jaar geleden, toen 90% van de leden aangaf negatieve gevolgen door de crisis te ervaren. Met name de snijbloemensector heeft nog flinke financiële zorgen.

Groentetelers meest positief
Van de respondenten verwacht 53% in 2010 een positief bedrijfsresultaat te halen. Glasgroentetelers zijn het positiefst gestemd. Van hen denkt 57% dit jaar af te sluiten met een positief resultaat. In 2010/2011 zegt 41% te gaan inveteren. Bij het merendeel gaat het om vervangingsinvesteringen. Investeringen op het gebied van innovatie en verduurzaming blijven flink achter. Hierin investeert slechts één op de zeven ondernemers. 10%, vooral binnen de glasgroentesector, inveteert in bedrijfsuitbreiding, wat aangeeft dat er langzaam weer iets meer vertrouwen in de toekomst is.

Betere stemming
Vorig jaar gaf nog 50% aan dat de crisis mogelijk tot bedrijfsbeëindiging kon leiden, dit is nu gehalveerd. Ruim 65% heeft vertrouwen in de toekomst van het bedrijf en de sector. De stemming is hiermee duidelijk positiever dan een jaar geleden, al is van een echt herstel is zeker nog geen sprake. De helft van de ondernemers verwacht dat ook in 2010 de opbrengsten nog niet voldoende zijn om de kosten te dekken.
Opvallend is de lastenverzwaring bij financiering. Door banken is meer gefinancierd tegen fors hogere percentages. Van de respondenten heeft 53% te maken met een effectieve rente van 5% of hoger voor recente financieringen.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.