Glas

Nieuws 1 reactie

Verhagen wil voorrang voor groene stroom

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) houdt nadrukkelijk vast aan voorrang voor groene stroom op het elektriciteitsnet. Dat heeft hij deze week duidelijk gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer, zo meldt SC Online.

Voorrang voor groene stroom wordt geregeld in een wetsvoorstel dat momenteel bij de Eerste Kamer ligt. Verhagens ambtsvoorganger en CDA-partijgenoot Van der Hoeven schoof het voorstel vlak voor ze haar werk neerlegde op de lange baan. Op basis van een advies van de Raad van State concludeerde ze dat een ‘pas op de plaats’ en een ‘inhoudelijke heroverweging’ nodig waren. Ook wilde ze overleg voeren met de Europese Commissie, wat ‘de nodige tijd’ zou vergen.

Verhagen wil voorrang behouden
Verhagen lijkt nu een stuk toeschietelijker. ‘Uitgangspunt is en blijft dat voorrang voor duurzaam geproduceerde elektriciteit op het net in geval van transportschaarste wordt gerealiseerd,’ beklemtoont hij. Bovendien laat hij het besluit om het wetsvoorstel al dan niet in werking te laten treden, expliciet aan de Eerste Kamer. Mocht de senaat evenals Van der Hoeven besluiten dat overleg met de Commissie nodig is, dan zal dat ‘op zo kort mogelijke termijn worden georganiseerd’.

Congestiekosten
De problemen rond het wetsvoorstel draaien om de bekostiging. Aanvankelijk was het de bedoeling dat producenten van grijze stroom zouden opdraaien voor de kosten van voorrang voor duurzaam. De Raad van State merkte echter op dat de netbeheerders officieel verantwoordelijk zijn voor de bouw en het beheer van voldoende transportcapaciteit. Het afwentelen van de congestiekosten op de producenten staat naar zijn mening dan ook ‘op gespannen voet’ met het uitgangspunt van de derde EU-elektriciteitsrichtlijn, die deze primaire verantwoordelijkheid óók neerlegt bij de netbeheerder.


Bron: Groenten & Fruit

Redactie GFActueel

Eén reactie

  • no-profile-image

    Albert Willem

    Van der Hoeven heeft met haar last minute aktie weer een fijne bijdrage aan het onbetrouwbare imago van de kabinetten Balkenende geleverd. Verhagen snapt tenminste dat er een zekeren konsistentie in het beleid moet zitten en dat je niet bij elk zuchtje tegenwind van Europa bang in een hoekje moet gaan zitten.

Of registreer je om te kunnen reageren.