Glas

Nieuws

Verbeterde lysimeter kan in de grond blijven

Wageningen UR Glastuinbouw, studenten van TU Delft en Bureau Frans Zwinkels hebben de lysimeter aangepast , zodat grondbewerking tijdens de teeltwisseling gewoon kan worden uitgevoerd zonder de lysimeter te raken.

Een lysimeter helpt in grondgebonden teelten om de watergift beter onder controle te houden, voor een optimaal  teeltresultaat. Bovendien kan de water- en bemestingsgift beter worden afgestemd op de behoefte van het gewas, om te voldoen aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water.

Beweegbare rand
Het apparaat bestaat uit een grote bak die in de grond is gegraven, waarmee het drainwater wordt opgevangen. De hoeveelheid drain wordt gemeten en geanalyseerd. De rand van de bak reikt tot aan het maaiveld. Deze zit echter in de weg voor grondbewerking. Een handmatig te verwijderen rand is voor de praktijk niet werkbaar, Daarom is een prototype van een lysimeter ontworpen met een mobiele roestvrijstalen bovenrand. De bovenste 40 centimeter kan met een eenvoudige motor omlaag worden gedraaid. Boven de bak is dan grondbewerking tot ruim 30 cm diepte uit te voeren. Na het planten kan dan de rand weer omhoog gedraaid worden. Het geheel is zo ontworpen dat het de benodigde krachten voor het op en neer bewegen in allerlei omstandigheden (nat, droog, zware en lichte grond) aankan. Het hele apparaat is stoombaar en bestand tegen een langdurig vochtige bodemomgeving.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.