Glas

Nieuws

Telers veldsla mogen Rizolex gebruiken

Het Ctgb heeft eenvereenvoudigde toelatingsuitbreiding verleend voor Rizolex in veldsla.

De vereenvoudigde uitbreiding betreft het schimmelbestrijdingsmiddel Rizolex Vloeibaar, op basis van de werkzame stof tolclofos-methyl. Deze heeft betrekking op de bedekte teelt van veldsla. Het betreft een derdenuitbreiding volgens de vereenvoudigde procedure, die is aangevraagd door Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen.
Door de etiketuitbreiding is het knelpunt rhizoctonia in de bedekte teelt van veldsla opgelost. Naast de preventieve afdoding door het stomen zijn nu twee correctiemiddelen inzetbaar tegen deze grondgebonden schimmelziekte. Rizolex is vanaf 3 december inzetbaar.

Uitbreiding
Rizolex vloeibaar is een preventief werkend schimmelbestrijdingsmiddel tegen Rhizoctonia solani en had al een toelating in de bedekte teelten van onder meer sla en radijs. De uitbreiding kwam tot stand in samenwerking met de toelatinghouder Sumitomo chemical agro europe s.a. en LTO Groeiservice via een vereenvoudigde uitbreiding. De aanvraag is gedaan door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. De uitbreiding is gefinancierd door het Fonds Kleine Toepassingen. Dit Fonds wordt gefinancierd door het Productschap Tuinbouw en het ministerie van EL&I.

Proefbespuiting
Voor deze ‘derdenuitbreiding’ zijn geen gegevens over werkzaamheid en fytotoxiciteit beoordeeld. Het gebruik van dit middel in bovenstaande teelten geschiedt daarom op eigen risico van de teler. Er wordt dan ook aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel wordt gebruikt.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.