Glas

Nieuws

Overdracht energietaken

Vanaf 1 januari 2011 zal het Productschap Tuinbouw zijn taken op het terrein van de energievoorziening en -liberalisering overdragen aan LTO Glaskracht Nederland.

Vanaf dat moment zal LTO Glaskracht Nederland vanuit de private sfeer de energiebelangen van de tuinbouw behartigen. De taken van Pieter Broekharst, energiedeskundige van het Productschap Tuinbouw gaan over naar Rob van der Valk. De komende drie jaar is er nog budget vanuit het Productschap beschikbaar  voor activiteiten die van publiek belang zijn, zoals juridische bijstand, onderzoek en kennisontwikkeling.

Broekharst zal met ingang van januari de verantwoordelijkheid voor het programma Kas als Energiebron overnemen van Jan Smits. Deze gaat zich bezig houden met bio-based economy. Hij blijft daarnaast nog wel het aanspreekpunt voor de transitiepaden aardwarmte en bio-energie van Kas als Energiebron.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Herma Enthoven

Herma Enthoven

Of registreer je om te kunnen reageren.