Glas

Nieuws 3 reacties

Nieuwe aanpak wateroverlast Westland

In de 'Verkenning oplossingsrichtingen wateroverlast Westland', op 23 november vastgesteld door het college van B&W en het college van Dijkgraaf &Hoogheemraden, wordt ook gekeken naar alternatieve mogelijkheden, waar het beleid voorheen met name gericht was op het aanleggen van waterbergingen.

Samen met telers zoeken naar maatwerkoplossingen per gebied, en vervolgens afspraken maken over de financiering en ruimtelijke inpassing. Dat is de essentie van de nieuwe aanpak van de wateropgave in Westland. Waar de gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland zich voorheen vooral richtten op de aanleg van waterbergingen, wordt nu ook gekeken naar alternatieven zoals ophogen van lage plekken in de polder en gebruik van gietwaterbassins.

Gronden inbrengen
Het Waterplan Westland werd in 2008 in zijn geheel vastgesteld door de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland. De gemeenteraad van Westland stelde wel het beleidsdeel vast, maar hield het besluit over de financiering aan, omdat er tussen gemeente, hoogheemraadschap en bedrijfsleven geen consensus was te bereiken over het 'om niet inbrengen van gronden' voor waterberging.

Waterfonds
Daarop werd geadviseerd om een generiek waterfonds in te zetten, waar alle bovengenoemde drie partijen geld in zouden stoppen om waterprojecten te financieren. Inmiddels worden zeven pilots uitgevoerd om deze werkwijze uit te proberen. Westland en Delfland gaan samen met de betrokken telers analyseren wat de knelpunten zijn, en welke oplossingen er zijn om die op te lossen. Daarbij beperken zij zich niet tot het kiezen voor waterbergingen. In plaats van normgericht kijken (per hectare 325 m3 waterberging aanleggen) zijn de inspanningen gericht op innovatieve manieren (ook buiten het watersysteem) om wateroverlast te voorkomen. Oplossingen kunnen van technische, juridische, planologische en financiële aard zijn. Een waterfonds behoort tot de mogelijkheden, maar dan niet voor heel Westland maar specifiek voor één gebied.

Wettelijk gezien moeten de maatregelen om wateroverlast te voorkomen voor 2015 zijn uitgevoerd, maar dit zal gezien de grote opgave niet lukken.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Peter Visser 

Laatste reacties

 • no-profile-image

  kustlander

  Wie stopt nu eindelijk eens dit clubje feodalen die nog steeds denken dat ze een eigen staat binnen Nederland kunnen vormen. Hoe stom kan je nu zijn om te denken dat er in Delfland eigenaren van grond zijn die "om niet" grond in willen brengen, Of dat er gemeentes zijn die zeggen , "ach pak maar wat je nodig denkt te hebben". Delfland moet gewoon Piet Paulusma in de gaten houden en als die zegt dat er veel regen gaat vallen snel de pompen aanzetten. Als er veel regen voorspelt is kunnen ze heel snel 10-15 cm boezemwater wegtrekken,, zo simpel. Het is gewoon een politiek spel waar de burgers voor moeten bloeden,,,

 • no-profile-image

  Pascal

  Gelukkig zijn ze nu afgestapt van het 'om niet inbrengen' wat idd een beetje naief was. Anderzijds kan Westland zich toch voorbereiden op wateroverlast. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat zelfs met inzet van heel veel gemeenschapsgeld, er nog geen zekerheid op 'droge voeten' is te geven. Er komt een keertje dat Delfland het niet meer bij kan houden met pompen. Ik denk dat ik aandelen Grondbank ga kopen ofzo... ik zou zelf m'n land in ieder geval gaan ophogen of andere maatregelen nemen zodra er sprake is van verbouw/nieuwbouw!

 • no-profile-image

  kustlander

  Pure bangmakerij van de bevolking al die zgn onderzoeken. Ze kunnen op dit moment regendagen van 50 mm per 24 uur makkelijk verwerken. En als ze wakker zijn en goed voorpompen ( neerslagprotocol) nog meer. Het nieuwe gemaal vd Berg kan 6 m3 per sec wegwerken, dat is 3 keer zoveel als het oude gemaal. Ik weet uit zeer betrouwbare bron dat in 1998 en 1999 er veel te laconiek ( het gebeurde 2 keer in een weekend,,,) is omgesprongen met het wegmalen van boezemwater met als gevolg dat ze het niet meer bij konden houden toen er meer dan 80 mm viel. ook zij dachten,, dat is nog nooit gebeurt dus zal het nu ook wel niet gebeuren!
  Vergeet niet dat zij ongecontroleerd ieder jaar de heffingen met 10 % laten stijgen voor inwoners ( om over boeren maar niet te spreken,, ), ik zou zeggen afschaffen al die aparte staatjes en inbrengen bij Rijkswaterstaat. Hoewel,, die zijn ook bezig ( icm HHDelfland) met een speeltje genaamd "zandmotor" wat op de gok minimaal 100 milj mag gaan kosten. Je kan je afvragen of zulke speeltjes in crisistijden te verkopen zijn?

Of registreer je om te kunnen reageren.