Glas

Nieuws

Kennisoverdracht energie-innovatie en -gebruik

In het kader van kennisoverdracht en voorlichting over Het Nieuwe Telen heeft de Sectorcommissie Energie van het Productschap Tuinbouw afgelopen dinsdag tijdens haar vergadering van een tweetal projecten de financiering goedgekeurd.

In Oost-Brabant zal een netwerk worden gevormd van 10 tuinders, met verschillende teelten, die gezamenlijk innovatiebijeenkomsten zullen organiseren. Dit initiatief zal ertoe moeten leiden dat deze telers met de opgedane kennis daadwerkelijk kunnen overgaan tot het toepassen van nieuwe energie-innovaties. De groep tuinders zal onderling kennis uitwisselen met de tuinders vanuit de oude INES groep uit Limburg en de LLTB.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Herma Enthoven

Herma Enthoven

Of registreer je om te kunnen reageren.