Glas

Nieuws

Inzet WKK bij Het Nieuwe Telen

Cogen Projects zal voor LTO Glaskracht en het Productschap onderzoeken hoe WKK’s kunnen worden ingezet bij Het Nieuwe Telen, bij gebruik van WKO of bij aardwarmte.

Bovendien verricht Cogen onderzoek naar de positie van de WKK in de markt en wordt bekeken hoe technische innovaties, (zoals verbeteringen van rookgasreiniging en verhoging van het rendement) het gebruik van WKK’s kan verduurzamen. De Sectorcommissie Energie van het Productschap Tuinbouw heeft ingestemd met financiering van deze activiteiten.

Bio-energie
Dat geldt ook voor de subsidie-aanvraag van Cogen voor het uitwerken van de mogelijkheden met bio-energie op een drietal terreinen: er wordt gestreefd naar een soepeler vergunningverlening, er wordt een plan van aanpak gemaakt voor CO2 dosering uit bio-energie-installaties en er wordt verder gewerkt aan samenwerking tussen de glastuinbouw en de bos- en houtsector. Op de vraag van een van de Energiecommissieleden of hout nog wel in voldoende mate voorhanden is verklaarde Jan Smits (PT): “Ook het Bosschap heeft een agro-convenant, waarbij men zich verplicht een bepaald percentage hout te reserveren voor energielevering en daarbij hout te leveren aan kleinschalige ondernemers.” Naast hout heeft mestvergisting potentie als bio-energieleverancier. Smits: “Het streven is naar integrale mestvergisting, zodanig dat er geen co-producten meer nodig zijn en daarmee de rompslomp met de witte lijst wordt voorkomen.”

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Herma Enthoven

Herma Enthoven

Of registreer je om te kunnen reageren.