Glas

Nieuws

Energiegebruik beperkt waardering tomaat

Consumentenorganisatie Milieu Centraal blijft in publicaties als Groente- en Fruitkalender de Nederlandse tomaat en paprika negatief beoordelen op duurzaamheid.

Communicatie hierover wordt bovendien gefinancierd door de overheid. Op 5 november presenteerde Milieu Centraal de vernieuwde Groente- en Fruitkalender in een vestiging van Dekamarkt. Deze supermarktketen werkt samen met de organisatie aan verduurzaming van het groente-assortiment door te wijzen op het energieverbruik tijdens productie. De Groente- en Fruitkalender doet dat ook en raadt bijvoorbeeld in juni Israëlische cherrytomaten aan in plaats van Nederlandse. De importtomaten hebben een milieucategorie B, terwijl Nederlandse nog altijd in categorie C staan, een typering voor teelten die 'vrij veel energie kosten'. Communicatie hierover, zoals applicaties voor mobiele telefoons, worden door het ministerie van ELI gefinancierd.

Volgens Vera Dalm, directeur van Milieu Centraal, heeft overleg met Productschap Tuinbouw niet geleid tot een aanpassing van het advies voor Nederlandse tomaten en andere glasgroente. ”We hebben ze wel hoger ingedeeld, maar wel in dezelfde categorie C. Nog een paar goede wedstrijden en we plaatsen deze groente in categorie B. De ontwikkelingen gaan snel.” Volgens Dalm zijn de berekeningen gebaseerd op gemiddelden. Doordat 40 procent van de Nederlandse kassen nog niet werkt met WKK’s en elektriciteitsproductie, blijft de productie gemiddeld veel energie kosten, beredeneert Milieu Centraal.

Eerder promoveerde Milieu Centraal al wel de komkommer naar de gunstiger categorie B.

Bron: AgD.nl

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.