Glas

Nieuws

Beheersing van trips groot probleem

De roep om aanvulling van het pakket gewasbeschermingsmiddelen om trips als knelpuntinsect te kunnen corrigeren wordt steeds luider.

In een bericht op de PT-website meldt projectmanager gewasbescherming bij LTO Groeiservice Jeannette Vriend dat in zeer veel glastuinbouwteelten de beheersing van trips een groot probleem is. De roep om aanvulling van het pakket gewasbeschermingsmiddelen om dit knelpuntinsect te kunnen corrigeren wordt dan ook steeds luider. In veel grote teelten zoals in de teelt van aubergine en komkommer zijn er afgelopen seizoen grote problemen geweest om trips afdoende te beheersen.

Lastig te bestrijden
Het pakket tripsmiddelen is afgelopen jaren enorm afgenomen. Breedwerkende middelen als Curater en Methomex zijn weggevallen en bijvoorbeeld een etiket van Mesurol is sterk ingeperkt. Een groot aantal teelten heeft alleen Vertimec en Conserve/of Tracer ter beschikking om trips afdoende te kunnen corrigeren. En kleine gewassen zoals bonen en veldsla hebben geen enkel correctiemiddel tot hun beschikking. Nieuwe stoffen zijn schaars en de verwachting van Vriends is dat veel teelten het de komende jaren met het huidige pakket aan stoffen moeten doen.
Door de kaalslag in het middelenpakket is trips chemisch niet meer te beheersen is. De basis van de bestrijding moet liggen in een goede geïntegreerde bestrijdingsstrategie, wat voor dit insect verre van eenvoudig is.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.