Glas

Nieuws

Areaal glastuinbouw blijft vrijwel gelijk

In 2010 is de oppervlakte glastuinbouw in Nederland nauwelijks afgenomen in vergelijking met 2009.

Ondanks de totale oppervlakte die vrijwel onveranderd bleef, nam het areaal van onder glas geteelde groenten meestal flink toe. De drie grootste groeiers waren de paprika, tomaat en de komkommer. De oppervlakte snijbloemen daalde in het afgelopen jaar met 244 hectare, met alleen een positieve stijging bij orchidee en chrysanten. Dit blijkt uit voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2010 van het CBS.

Verschil tussen provincies
De totale oppervlakte glastuinbouw is van 1 april 2009 tot 1 april 2010 met 14 hectare afgenomen, een afname van 0,15 procent. In de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Friesland steeg het glastuinbouwareaal met respectievelijk met 32, 30, 19 en 17 hectare. In Noord-Holland, Gelderland en Limburg daalde het glastuinbouwareaal met  respectievelijk 50, 33 en 16 hectare.

Groei glasgroenten
De arealen van de meeste glasgroenten zijn toegenomen. Het areaal trostomaat liet met 102 hectare de grootste groei zien. Losse tomaat nam echter af met 64 hectare. De totale tomatenteelt had in totaal een groei van 48 hectare, waaraan Zeeland met 27 hectare en Zuid-Holland met 15 hectare het meeste bijdroegen. Afnames waren er alleen in Friesland met 5 hectare en in Noord-Holland met 1 hectare. Het totale areaal paprika’s groeide met 68 hectare en het areaal komkommers met 42 hectare.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Peter Visser

 Of registreer je om te kunnen reageren.