Glas

Nieuws

Ambities Kas als Energiebron blijven hoog

Kas als Energiebron houdt in haar jaarplan voor 2011 vast aan de ambities die voor de sector zijn opgesteld voor een klimaatneutrale en krachtige glastuinbouw in 2020.

In het plan staat dat het lange termijn perspectief voor het realiseren van klimaatneutrale en economisch rendabele nieuw te bouwen kassen rond 2020 nog steeds gunstig is, ondanks de vertraging van investeringen in duurzame energie door de crisis en doordat een aantal knelpunten een rendabele grootschalige benutting van zonne-energie tot nu toe in de weg staat.
De opstellers van het plan stellen dat met het realiseren van de energieambities de concurrentiekracht van de Nederlandse glastuinbouw groter wordt. Door de goede samenwerking tussen glastuinbouw-ondernemers, kennisinstellingen, toeleveranciers en overheid ontwikkelt Nederland zich tot wereldmarktleider in energiebesparing, duurzame energie en kasklimaatbeheersing.

Resultaten Kas als Energiebron
Uit de evaluatie van ECN en het Milieu- en Natuurplanbureau blijkt dat de glastuinbouw goed op koers ligt bij het realiseren van de doelen die de sector samen met de overheid heeft vastgelegd in het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren. Hierbij wordt uitgegaan van continuering van het innovatiebeleid en programma Kas als Energiebron in de komende jaren. Ook de verbetering van de energie-efficiëntie ligt op koers en is sinds 1990 met 2,5% verminderd, evenals de reductie van de CO2-emissie die sinds 1990 met 23% is verminderd. Het aandeel duurzame energie blijft met 1,3% achter bij de ambities. Dit laatste wordt mede veroorzaakt door de verzwakte positie van een groot aantal glastuinbouwbedrijven in de afgelopen jaren. Investeringen in energiebesparing en duurzame energie worden daardoor vaak uitgesteld. Naar verwachting komen investeringen in duurzame energie pas in 2011 weer echt op gang.

Kansen voor duurzame energie
Voor verduurzaming van de energie voor de glastuinbouw biedt op korte termijn het Nieuwe Telen, waarbij een teler met kleine stapjes tot flinke energiebesparing kan komen, perspectief. Op de langere termijn volgt Kas als Energiebron een groot aantal sporen die moeten leiden naar goede resultaten.

Het jaarplan wordt binnenkort besproken in de sectorcommissie Energie en bij het ministerie van EL&I. Daarna wordt het jaarplan definitief vastgesteld door het platform Kas als Energiebron.

Bron: PT


Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.