Glas

Nieuws

Wijze tussenplanten geen verschil bij tomaat

Aanpassing van de rijstructuur heeft geen gevolgen voor de productie en de energiebehoefte van een tomatengewas.

Onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw vergeleken een heel teeltseizoen de traditionele manier van tussenplanten bij tomaat met zogenaamd ‘per goot of ‘per pad’ tussenplanten. Zij concluderen dat een wijziging van de manier van tussenplanten niet kan bijdragen aan energiebesparing in de tomatenteelt.

Arbeid
De productie tot en met week 42 was bij alle drie de systemen gelijk, in het door PT en LNV gefinancierde onderzoek in opdracht van het programma Kas als Energiebron. Ook het substraattype bleek daarop geen effect te hebben. De arbeidsbehoefte is wel verschillend. Traditioneel tussenplanten vraagt meer arbeid tijdens het tussenplanten en daarna voor het aanbinden en indraaien, omdat dit moet gebeuren tussen de oude planten in. Bij de twee alternatieve methodes is dit veel eenvoudiger en is  minder arbeid nodig omdat een heel pad of hele goot tegelijk verwijderd wordt. Het onderzoek is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw en het ministerie van LNV in opdracht van het programma Kas als Energiebron.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Peter Visser


Of registreer je om te kunnen reageren.