Glas

Nieuws

‘Telers steeds bewuster met water bezig'

Tiny Aerts van ZLTO/LTO Glaskracht en Theo Kuijpers van Hoogheemradschap Schieland en Krimpenerwaard gaven hun mening op ie stelling ‘Telers spuien maar raak’, tijdens een debat in het House of Technology op de Horti Fair.

Kuijpers: Ik ben het met die stelling eens. Veel telers hebben geen idee wat er met water gebeurt op hun bedrijf. Er moeten meer projecten komen om meer water binnen het bedrijf te houden. Het blijkt dat er snel resultaat te boeken valt als telers er bewust mee bezig zijn. Er komen nu nog te veel ongewenste meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht. Die gewasbeschermingsmiddelen komen voornamelijk via spuistromen in het milieu terecht, en niet – zoals we eerst dachten – via de luchtramen.”

Bewustwording
Aerts: ”We hebben 100 bedrijven gemonitord. Daaruit blijkt dat 80 procent van de telers al echt heel goed weet waar ze mee bezig zijn.” Wat nog niet wil zeggen dat die andere 20 procent allemaal slecht bezig zijn. “Er leeft bij een deel wel angst dat minder spuien altijd productie gaat kosten, door ophoping van stoffen in het steeds gerecirculeerde water. Het is de inzet om die angst weg te nemen. Als LTO zijn we bezig met dat bewustwordingsproces.”
Een goed voorbeeld daarvan zijn de waterweken die door LTO Groeiservice worden georganiseerd. Daarmee zijn tot nu toe al 10 procent van de telers bereikt. Dat is het begin van een golf van bewustwording. We moeten daar als sector en waterschappen samen de schouders onder zetten.”

Technische oplossingen
Daarnaast wordt samen met toeleveranciers gezocht naar betere technische oplossingen om drainlozing vrijwel overbodig te maken. Aerts: “Zo moet er bijvoorbeeld apparatuur komen waarmee je meststoffen beter kunt doseren, en de eerste plant hetzelfde krijgt als de achterste. Maar soms zijn er nu al simpele oplossingen die een verbetering zij. “Met een T-stukje van 10 tot 15 euro kun je het zandfilter met schoon water spoelen, in plaats van met bemest water. Per spoelbeurt hou je dan al 25 kuub water meer binnen je bedrijf.”

Nul-emissie
Het sector-doel is om de nutriënten-emissie in 2027 nagenoeg nul te laten zijn. Kuijper: Ik zou liever naar een tussendoel in 2015 gaan. Dat is niet zo ver weg. Dan zijn telers er bewuster mee bezig, en hou je druk op de ketel. Dat helpt om snel de emissiedoelen te bereiken.”
Hij vindt het een goede basis dat de registratie- en rapportageplicht op gang is gekomen. Ook is het een goede zaak dat volgend jaar de nieuwe emissienormen van kracht worden. “Elk bedrijf is anders. Telers worden nu zelf verantwoordelijk voor hun keuzes, om te zorgen dat ze de opgelegde normen op hun eigen manier realiseren.”
Aerts: “Dat vind ik te vrijblijvend. Afspraak is afspraak. Naast zelfdiscipline moeten we de discipline hebben om elkaar erop aan te spreken: ‘waarom heb jij nog geen watermeter in je drain?’”
Niet spuien heeft ook economisch voordeel. “Elke kuub die je loost is erg duur. Daarmee laat je 1 tot 2 euro weglopen.” Toch kost water besparen in verhouding tot de voordelen veel geld. Dat maakt de stimulans om erin te investeren kleiner dan bij de afgelopen nadruk op energiebesparing, waarbij investeringen zich duidelijk terugverdienden.

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.