Glas

Nieuws

Start Almería: minder paprika, meer courgette

Het seizoen in Almería is, na de dramatische prijzen van het vorige najaar, in het algemeen later van start gegaan dan vorig jaar. Opvallend is een forse afname van de hoeveelheid paprika en een toename in courgette. Een kort overzicht.

Het totale oppervlak tomaat bedraagt dit jaar tussen de 8.500 en 9.000 hectare en blijft daarmee ongeveer gelijk aan vorig jaar. Wel is gemiddeld ongeveer twee weken later geplant. Er zijn nauwelijks verschuivingen in de verschillende segmenten: het areaal trostomaat blijft vrijwel gelijk. Ook langs de kust van Granada blijft het areaal ongeveer hetzelfde. Al jaren is de cherrytomaat daar toonaangevend. Door de concurrentie uit Marokko wordt er minder losse cherrytomaat geteelt en meer in trossen.

Paprika
De afname in het paprikaäreaal van 15%, waarover hier al eerder is bericht, wordt bevestigd. Dit betekent dat er duizend hectare minder is geplant en het totale oppervlak rond de 6.500 hectare zal liggen. Met het oog op de export wordt vooral het California-type geteelt, voor een vruchtgewicht tussen de 180 en 240 gram. Engeland wil daarvan de kleinsten hebben, tussen de 170 en 220 gram, en Duitsland de grootsten (220-240 gram).  Er is een kleine verschuiving van oranje (15% minder) naar geel.

Courgette
Er is aanzienlijk meer courgette geplant dan vorig jaar. Naar schatting komt het totale oppervlak uit op zo’n 5.000 Ha. Deze toename is te verklaren door de groei in de consumptie van courgette in heel Europa, maar ook door de noodzaak van veel telers om snel inkomsten te verwerven na een paar moeilijke jaren. 

Komkommer
Nadat in het najaar van 2009 de komkommers op grote schaal zijn gedumpt, en om overlap met Nederland te vermijden, is het logisch dat er véél minder komkommer is geplant voor de eerste teeltcyclus. Een belangrijke toename is er echter voor de teelten die vanaf eind september worden geplant, om vervolgens in de winter volop te produceren.

Aubergine
Er is een lichte stijging in het areaal waargenomen, waarbij wordt aangetekend dat de gestreepte (bonte) rassen zijn afgenomen. In totaal staat in Almería zo’n 1.600 hectare aubergine.

Bron: gfactueel.nl - Auteur: Jan van der Blom, correspondent in Almería

Jan van der Blom, correspondent in Almería

Of registreer je om te kunnen reageren.