Glas

Nieuws 1 reactie

Ruud Lubbers complimenteert glastuinbouw

De aanpak van het energievraagstuk door de glastuinbouw is uniek in Nederland. Dat zei Ruud Lubbers, voorzitter van de jury van de ontwerpwedstrijd ‘Kas als Energiebron’ vandaag in Bleiswijk tijdens de afsluiting van de ontwerpwedstrijd 'Energieproducerende Kas' en de proefperiode in het Innovatie- en Democentrum (IDC).

Lubbers prees de intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven, onderzoek en overheid binnen de ontwerpwedstrijd ‘Energieproducerende Kas’ en het onderzoekprogramma 'Kas als Energiebron'. Wageningen UR Glastuinbouw bracht de prestatie van de drie prototype kassen in beeld. 

Innovatie- en Democentrum
Op het terrein van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk zijn de drie meest belovende ontwerpen uit de ontwerpwedstrijd gebouwd. Dit heeft geresulteerd in het Innovatie- en Democentrum (IDC). Drie consortia, bestaande uit kassenbouwers, toeleveranciers en onderzoekers, hebben intensief meegewerkt aan de realisatie van dit centrum.“Het IDC bewijst dat de tuinbouw een sector is die niet alleen droomt, maar ook durft en daarna gewoon ‘doet’. Het democentrum laat zien dat er meerdere wegen zijn die leiden naar verduurzaming van de sector,”aldus Ruud Lubbers. “Er is niet één oplossing voor het energievraagstuk en niet alle dromen komen direct uit. Maar met creativiteit en met de wil om te leren, zal de tuinbouw voorop kunnen lopen in een energiezuinige bedrijfsvoering. Ik prijs de ondernemers in de sector om hun doorzettingsvermogen. ” Lubbers was voorzitter van de jury in zijn functie als trekker van Earth Charter Nederland (Handvest voor de Aarde). 

Drie demokassen vergeleken
Tijdens de afsluitende bijeenkomst werden ook de resultaten van het onderzoek door Wageningen UR Glastuinbouw gepresenteerd in de brochure ‘Ontwerpwedstrijd Energieproducerende Kas. Resultaten 3 demokassen na één jaar’. Deze prototype kassen zijn gerealiseerd op het terrein van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk en de energieprestaties zijn in beeld gebracht door Feije de Zwart. De drie prototypes presteerden zowel energetisch als economisch minder dan vooraf voor de verschillende ontwerpen was berekend. De lagere energieprestaties zijn toe te schrijven aan te optimistische aannames. De tegenvallende economische prestaties komen voor een deel hieruit voort. Daarnaast heeft de energiemarkt zich anders ontwikkeld dan voorzien. Bovendien bleken een aantal componenten uit de kassen veel duurder dan begroot. 

Geen opschaling naar praktijk
Hoewel de prototypes onder de huidige marktomstandigheden geen opschaling naar de praktijk zullen doormaken, zijn de betrokken partijen wel tevreden. Het onderzoek heeft laten zien welke mogelijkheden er zijn voor een energieneutrale tuinbouw op langere termijn. Bovendien zullen een aantal elementen uit de demonstratiekassen ook nu al toepassing gaan vinden in de Nederlandse tuinbouw. Daarmee kunnen duidelijke energie-efficiency verbeteringen worden gerealiseerd.

Bron: Groenten&Fruit - Auteur: Stan Verstegen

Eén reactie

  • no-profile-image

    Ies Bos

    Wanneer ga je eens een goede foto maken Stan?

    Deze komt elke keer voorbij als het over tuinbouw gaat ! Volgens mij is deze kas al gesloopt.

Of registreer je om te kunnen reageren.