Glas

Nieuws

Nederlandse dag in Almeria bol van energie

Op de Nederlandse dag in Almeria waren diverse sprekers uit Nederland en Spanje aanwezig om bij te praten over energie.

Tijdens dit evenement dat vorige week plaats vond, georganiseerd door de Landbouwafdeling van de Ambassade in Madrid komen Nederlanders en Spanjaarden bijeen die iets met de lokale tuinbouw te maken hebben. Dit jaar was het centrale thema: “Duurzaam gebruik van energie in de tuinbouw”

De Nederlandse afgevaardigden waren Cees Oomen, directeur bij het Ministerie van Landbouw, Visserij en Agribusiness, Nico van der Velden van het LEI en Mark Grootscholten van Improvement Centre. Namens Spanje namen José Escartín, afgevaardigde van de nationale regering in Almeria en Roberto García, directeur van Proefstation Las Palmerillas het woord.

Cees Oomen sprak in zijn presentatie over hoe duurzaamheid ingepast wordt in de ontwikkeling van een robuuste en concurrerende Nederlandse tuinbouwsector, waarbij in 2020 de CO2-emissie op nul moet zitten bij nieuw te bouwen kassen. Mark Grootscholten haakte hier op in met concrete ervaringen opgedaan met “Het Nieuwe Telen”, waarbij tijdens proeven de ambitieuze doelstellingen van 30% energiebesparing, zonder de kwaliteit en kwantiteit van de productie aan te tasten worden bereikt.

Energie

Uit de presentatie van Nico van der Velden bleek dat de gestelde doelstelling om de energie-efficiency sterk te verbeteren gehaald gaat worden in 2020, iets wat strikt samenhangt met het verbeteren van de productiviteit per meter. Het percentage duurzame energie binnen het totale aanbod van energie blijft achter bij de doelstellingen. In 2020 zou duurzame energie 20% moeten uitmaken van het totaal, maar in 2009 was dit nog geen 2%. De Groot was positief over de bijdrage van WKK´s bij het realiseren van de milieudoelstellingen, maar ziet het somberder in als in de toekomst minder beroep op de WKK zal worden gedaan, vanwege goedkopere alternatieven voor electriciteit.

WKK in Spanje
De laatste jaren bestaat bij de telers van exportgroenten in Zuid-Spanje warme belangstelling voor de WKK, waarbij vooral de telers uit Murcia het grootste potentieel zien voor toepassing in de tuinbouw. De tuinbouwbedrijven in dit gebied zijn veel grootschaliger dan in Almeria.
In Almeria staat men meer open voor andere duurzame vormen van energie-opwekking rond de tuinbouw. Zo ziet Roberto García alleen onder bepaalde voorwaarden en voor een beperkt aantal telers kans om de WKK winstgevend te kunnen inzetten.

Overigens heeft García het afgelopen jaar een proef gedaan met een sterk verbeterde kasstructuur en optimaal teeltmanagement. In deze onverwarmde kas werden maar liefst 46 kg tomaten geoogst, waar
18 kg in Almeria gangbaar is, waarmee García wilde benadrukken dat ook voor wat betreft teeltkennis en –kunde nog veel verbeteringen te realiseren zijn.


Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Rene Rombouts, correspondent in Spanje

 

Rene Rombouts, correspondent in Spanje

Of registreer je om te kunnen reageren.