Glas

Nieuws 1 reactie

LTO: 'schoon en zuinig in de wachtkamer'

LTO wil van het nieuwe kabinet weten of zij de gemaakte duurzaamheidsafspraken zal respecteren.

Op 1 november moeten de plannen voor volgend jaar worden ingediend, maar het is nog onduidelijk of er wel voldoende geld beschikbaar is voor de uitvoering. In 2008 sloten land- en tuinbouworganisaties met toenmalig landbouwminister Gerda Verburg het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren. Het regeerakkoord van VVD en CDA biedt volgens de land- en tuinbouworganisaties onvoldoende zekerheid dat haar opvolger staatssecretaris Henk Bleker deze overeenkomst kan voortzetten.

Proces in wachtstand
"Op voorhand ben ik niet wantrouwig", zegt Henk Brink van LTO. "Maar het proces is in de wachtstand gekomen door de wisseling in Den Haag." Brink is tevreden met het voornemen van het kabinet de Stimuleringsregeling Duurzame Energie voort te zetten, hoewel hij een definitief oordeel opschort totdat de details bekend zijn.
LTO Noord Glaskracht is vastberaden de ambities voor de reductie van CO2-emissie en energiebesparing te blijven nastreven, onafhankelijk van de opstelling van de overheid.

Bron: AgD.nl

Redactie GFActueel

Eén reactie

  • no-profile-image

    Peter Verschuren

    Een applaus voor LTOnoord Glaskracht en boe voor LTO. Ieder excuus aangrijpen om vooruitgang te laten lopen, zwaktebod. Overtuig de regering van de noodzaak daar is een belangenbehartiger toch voor.

Of registreer je om te kunnen reageren.