Glas

Nieuws

Drie beroepen tegen Nieuw Prinsenland

Drie partijen hebben beroep aangetekend tegen het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) van het Agro & Food cluster waarin onder andere het nieuwe glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland bij Dinteloord is geregeld. De Raad van State doet naar verwachting in het voorjaar uitspraak over de beroepen.

Eind september is de beroepstermijn voor het Provinciaal Inpassingsplan (PIP), het exploitatieplan en de aanvulling op de MER van het glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland verstreken. Volgens directeur Piet Janmaat van de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM), de projectontwikkelaar van het glastuinbouwgebied, zijn er drie partijen die beroep hebben aangetekend. Partijen die beroep hebben ingediend zijn de Suiker Unie, een gezamenlijk beroep van omwonenden en de Brabantse Milieufederatie.

Werkzaamheden
Binnen zes maanden moet de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een oordeel vellen over de ingediende beroepen. Totdat de uitspraak er is, kan de TOM verder met de grondwerkzaamheden. Zou de TOM al met bouwwerkzaamheden voor bedrijven willen starten, dan is een vergunning nodig. Wellicht gaat ze dat doen om alvast te kunnen beginnen aan de bouw van een gasontvangststation.

De TOM is met ongeveer zeventien bedrijven in gesprek voor aankoop van de grond. Drie daarvan zijn in het stadium van serieuze onderhandeling en dit zijn allemaal groentetelers.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.