Glas

Nieuws 1 reactie

CO2-footprint met wkk wel lager dan import

Nederlandse ronde tomaten die met behulp van een wkk worden verwarmd hebben een 20 procent lagere CO2-afdruk dan in Spanje onverwarmd geteelde tomaten. Dit blijkt uit berekeningen van Hans Blonk van Blonk Milieuadvies, specialist op het gebied van levenscyclusanalyse.

De CO2-emissie voor vervangende stroomproductie dient van de emissie uit het totale gasgebruik te worden afgetrokken. Een ronde Nederlandse tomaat die met behulp van wkk is geproduceerd laat een voetafdruk na van slechts 830 kilo CO2-equivalenten per 1000 kilo product. Hierbij is uitgegaan van een planting in week 51 en een jaarproductie van 58,5 kilo per vierkante meter. De CO2-voetafdruk van met wkk geproduceerde tomaten is aanzienlijk lager dan de in Spanje geproduceerde tomaat. Uit een casestudy van het PT uit 2007 blijkt dat een ton Spaanse tomaten ruim 1000 kilo CO2-equivalenten achterlaat. De actuele situatie is waarschijnlijk nog gunstiger. In Nederland is sinds 2008 waarschijnlijk meer vooruitgang geboekt dan in Spanje sinds 2007.

Oude cijfers
Onlangs schreef de Volkskrant dat de Nederlandse tomaat een twee keer zo hoge CO2-voetafdruk heeft dan de geïmporteeerde tomaten uit Spanje. De krant baseerde zich daarbij op gegevens van Milieu Centraal. Daarbij is echter geen rekening gehouden met het gebruik van wkk’s in de Nederlandse tuinbouw omdat gebruik werd gemaakt van oude KWIN-cijfers uit 2006. Hoewel Blonk Milieuadvies al in mei nieuwe berekeningen (op grond van KWIN 2008) heeft opgestuurd naar Milieu Centraal waren deze blijkbaar nog niet doorgevoerd toen de journalist van de Volkskrant daaruit ging putten.

Nog steeds geflatteerde berekeningen
Volgens directeur Vera Dalm heeft Milieu Centraal de berekeningen inmiddels wel aangepast en gaat de consumentenvoorlichtingsorganisatie uit van 60 procent wkk-gebruik. Uit een gesprek met het PT kwam naar voren dit het percentage is van het totale glastuinbouwareaal (sierteelt en groente) met wkk. Daarmee staan de Nederlandse vruchtgroente (behalve komkommer) echter nog steeds in categorie c van de Groente- en fruitkalender en adviseert Milieu Centraal nog steeds het Nederlandse kasproduct te mijden. De verschillen met het Spaanse product zijn echter minimaal, ook bij een geflatteerde berekening van 60 procent wkk-gebruik.

Lees het hele verhaal in de editie van Groenten & Fruit Actueel die morgen verschijnt.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Gerard Boonekamp


Eén reactie

  • no-profile-image

    Boskwekerijen

    Eindelijk eens een positief bericht over de NEDERLANDSE TUINBOUW,nu nog wachten op een bericht in de LANDELIJKE PERS hierover.Want het is geen negatieve berichtgeving en dat scoort niet.Dus verslaggevers zet hem op en publiceer dat de NEDERLANDSE TUINBOUW ZEEEEEEER GOED BEZIG IS.WAnt dit verhaal geldt voor alle teelten met WKK verwarming.

    Ies Bos ,paprikateler en bestuurslid Glaskracht.

Of registreer je om te kunnen reageren.