Glas

Nieuws

Bouw vergistingsinstallatie in Erica mag

De bouw van een vergistingsinstallatie bij het glastuinbouwgebied in het Drentse Erica kan doorgaan.

De Raad van State heeft de bezwaren van een omwonende tegen de milieuvergunning die het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe had verleend ongegrond verklaard. De installatie moet warmte en energie opwekken voor acht glastuinbouwbedrijven in Erica. De bezwaarmaker vreesde voor overlast door stank en het aan- en afrijden van vrachtwagens. Hij woont op 670 meter van de plek waar de installatie zal worden gebouwd en daarom is het volgens het rechtscollege niet aannemelijk dat de bezwaarmaker daadwerkelijk hinder van de installatie zal ondervinden.

Bron: Raad van State

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.