Glas

Nieuws

Beperkte invloed stress op CO2-opname tomaat

Een tomatenplant neemt de hele dag CO2 op. Er is geen middagdip en de huidmondjesweerstand speelt nauwelijks rol.

Deze conclusies blijken uit onderzoek door Wageningen UR Glastuinbouw in een gesloten kas. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het programma Kas als Energiebron in opdracht van het Productschap Tuinbouw en het ministerie van LNV.

Fotosynthese vooral lichtafhankelijk
Bij tomatenteeltbedrijf Lans in Rilland en in de Sunergiekas bij het Innovatie en Demo Centrum in Bleiswijk heeft onderzoeker Marcel Raaphorst metingen gedaan aan de CO2-opname door een tomatengewas. Hieruit blijkt dat een tomatengewas de hele dag door CO2 opneemt. Er is een vrijwel rechtlijnig verband tussen de CO2-opname en de hoeveelheid licht in de kas. Dit toont aan dat in deze geconditioneerde kassen de fotosynthese vooral beperkt wordt door de hoeveelheid licht, en niet door de luchtvochtigheid of de CO2-concentratie.

Huidmondjesweerstand
De luchtvochtigheid is in beide kassen altijd boven de zeventig procent gebleven en de CO2-concentratie vrijwel altijd boven de 900 ppm. Raaphorst concludeert dat onder deze omstandigheden de luchtvochtigheid geen rol speelt bij de CO2-opname omdat de huidmondjesweerstand zelfs bij hoge instraling laag blijft.

Lage CO2-concentratie
In het onderzoek bleek verder dat op de weinige momenten dat in de gesloten kas de CO2-concentratie laag was (minder dan 400 ppm), de opname van CO2 tot veertig procent lager was dan bij een hoge concentratie. Bij waarden van minder dan 400 ppm is de CO2-concentratie dus wel een sterk beperkende factor voor de fotosynthese.  De planten namen sommige dagen minder CO2 op dan andere dagen. Dat had waarschijnlijk te maken met bladplukken.

Hittestress
Tot slot heeft Raaphorst in dit onderzoek in een gesloten kas aanwijzingen gekregen dat de fotosynthese van een tomatengewas tot een temperatuur van 30 graden Celsius geen last heeft van hittestress. De onderzoeker benadrukt dat in dit onderzoek niet is gekeken naar het effect van de hogere temperaturen op stuifmeelvorming en zetting.

Bron: Wageningen UR Glastuinbouw


Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.