Glas

Nieuws

Meer toezicht op kwaliteit afzet uit Andalusië

Vorige week werd bekend dat aanbodregulerende maatregels van Hortyfruta niet langer alleen van toepassing zullen zijn op de eigen aangesloten organisaties, maar op alle leveranciers in Andalusië. Een kort interview met de voorzitter Pardo van Hortyfruta.

De deelstaatregering nam de normen over waarmee ze wettelijk van kracht geworden zijn en het vrijwillige karakter verloren hebben. Voor Hortyfruta betekent het besluit van de deelstaatregering een belangrijke stap voortwaarts. Het was en is vooral de vereniging van veilingen Ecohal-Almeria die dit soort initiatieven niet steunt en Hortyfruta beschouwt als een verlengstuk van de organisatie van coöperatieve exporteurs. Ecohal-Almeria staat door dit besluit nu echter buitenspel.

De maatregel bestaat in hoofdlijnen uit het beperken van de aanvoer doordat alleen Klasse I en Extra op de markt mogen komen. Als de productie-omstandigheden hier aanleiding toe geven, en de aanvoer stokt, dan kan de maatregel tijdelijk worden opgeheven door Hortyfruta. Hiervan is deze eerste weken van januari sprake.

María José Pardo, directeur van Hortyfruta staat erop dat de maatregel alleen bedoeld is voor stimuleren van aanvoer van topkwaliteit product en niet het beperken van de aanvoer, al laat de recente geschiedenis zien dat deze maatregel juist van kracht werd als de prijzen zeer slecht waren.

Zeker in Almeria, waar de productie-omstandigheden minder gecontroleerd kunnen worden heb je te maken met een deel klasse II of inferieur. Waar zal die blijven?
'Onder normale omstandigheden wordt er hier net zoveel Klasse I of Extra geproduceerd als in bijvoorbeeld Nederland. Het product dat daar niet aan voldoet gaat naar de industrie.
Voor tweede klas product bestaat een markt, klanten die daar bewust voor kiezen. Wat rest hen?
Door deze maatregel gaat de kwaliteit er voor iedereen op vooruit. Zij zullen dus ook Klasse I of Extra kunnen kopen', aldus Pardo.

Wie gaat de controle uitvoeren?
'De controleurs zullen wij aanstellen en aansturen, al zal het waarschijnlijk een externe organisatie zijn die dat gaat uitvoeren. Het kan ook zijn dat het afgevaardigden gaan zijn van de organisaties die deelnemen in Hortyfruta. De deelstaatregering heeft het sanctie-regime gepubliceerd en dat wordt nu nader uitgewerkt. Hierdoor zal het feitelijk pas volgend seizoen volledig operationeel zijn. Bij de controles zal niet alleen gekeken worden naar het product in de loods, maar ook naar de papieren, of de tweede kwaliteit inderdaad naar de industrie gegaan is.'

Is er feitelijk niet gewoon teveel aanbod in Almeria?
'Dat is zo. Er is te veel aanbod, uit Almeria en vanuit Noord-Afrika. Zeker met de huidige prijzen zullen er telers gaan afvallen in Almeria. Al is dat geluid in de media weinig te horen, bij de betrokken bedrijven en organisaties bestaat dat bewustzijn wel degelijk.'

Dankzij het besluit van de deelstaatregering worden de kosten van Hortyfruta voortaan door alle bedrijven betaald en niet alleen door de aangesloten bedrijven en organisaties?
'Gezien we generieke promotie maken voor groenten en fruit uit Andalusië is het terecht dat iedereen hier aan mee betaalt. Ons budget voor promotie van 600.000 Euro per jaar werd tot dusver betaald door de leden (300.000 Euro) en de deelstaatregering (300.000 Euro). Voortaan zullen alle bedrijven uit Andalusië de 600.000 Euro opbrengen, waardoor ons budget naar 900.000 Euro gaat. Dat blijft voor promotie een klein bedrag; we kunnen niet ineens veel meer acties gaan houden. De afdracht gebeurt op basis van hun jaarlijkse belastingaanslag. We zouden graag ambitieuzer te werk gaan, maar met de huidige situatie in onze tuinbouw zit een grotere afdracht er niet in.'

Bron: gfactueel.nl - Auteur: René Romouts, correspondent in Spanje



René Romouts, correspondent in Spanje

Of registreer je om te kunnen reageren.