Glas

Nieuws

Gasprijs 2010 in 1 week tijd fors gedaald

Afgelopen week is de gasprijs voor levering in 2010 met circa 2 eurocent per kuub gedaald. Dit in tegenstelling tot gasprijzen voor levering in 2011 en 2012.

De daling in de gasprijs van twee cent is vooral veroorzaakt door berichten dat alle gasopslagen vol zitten, aldus Rob van der Valk van LTO Noord Glaskracht. ‘Dit betekent dat er niet meer fysiek gespeculeerd kan worden door nog meer voorraden aan te houden. De overcapaciteit aan aardgas blijkt ook al het hele jaar uit de daggasprijzen die ruim onder de 10 eurocent per kuub zijn gedoken’, aldus een bericht op de site van LTO Noord Glaskracht.

Vertraging
De gassector heeft volgens de belangenbehartiger de daling van de vraag naar aardgas helemaal verkeerd ingeschat. Het viel de beleidsmedewerker op dat GasTerra de gasprijs voor levering in 2010 met een vertraging van enkele dagen omlaag bracht. GasTerra bepaalt zelf de prijs en volgt de TTF. Als GasTerra duurder is, dan wordt veel omzet gemist. ‘Aanpassing is dus logisch maar de vertraging viel op.’

Winterweer bepalend
Dat de voorraden vol zijn, verklaart ook meteen dat er op dit moment nauwelijks invloed is op de prijzen voor levering in 2011 en 2012. Van der Valk: ‘De markt gaat er kennelijk van uit dat de economie weer zal aantrekken én dat de gasinkopers door schade en schande wijzer geworden voor die jaren het voorraadbeheer beter voor elkaar zullen hebben.’ Volgens Van der Valk zal het winterweer de komende maanden een belangrijke factor spelen in de gasprijzen voor 2010 en 2011.‘Als het een zachte winter wordt in Noordwest Europa dan is de kans groot dat de voorraden niet afnemen. Dit kan de variabele gasprijs in 2010 en de vaste gasprijs voor levering in 2011 drukken.’

LTO Glaskracht en het PT willen dat er veel intensiever toezicht wordt gehouden op de prijsontwikkeling van aardgas en er een eerlijke marktwerking is. Hierop lobbyen zij in de politieke lobby rond de wijzigingen van de Gaswet. Met deze druk willen de partijen ervoor zorgen dat grote partijen in de gassector het risico niet willen lopen de gasprijs te manipuleren.

Bron: LTO Noord Glaskracht

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.