Glas

Nieuws

Dool werkt samen met Lights Interaction

Dool Industries uit Monster gaat samenwerken met Lights Interaction, leverancier van groeilichtsystemen en meerlagenteelt voor de tuinbouw in Eindhoven.

De twee bedrijven gaan samenwerken op het gebied van ontwikkeling en toepassing van groeilicht in de tuinbouw en zullen ook hun onderzoek naar de toepassing van LED in de tuinbouw samenvoegen. Ook gaat Lights Interaction de productie van zijn groelichtsystemen onderbrengen bij AP Nederland, een dochteronderneming van Dool Industries, welke gespecialiseerd is in seriematige productie en in kasten- en panelenbouw.

Bundeling innovatiekracht
Volgens Ton ten Haaf, directeur van Lights Interaction zit het grote voordeel van de samenwerking in de ontwikkeling en onderzoek van LED en andere nieuwe lichtbronnen voor de tuinbouw. Doel van de samenwerking is bundeling van de huidige innovatiekracht waardoor de bedrijven sneller en beter in staat zijn om op de huidige ontwikkelingen van groeilicht in te kunnen spelen en aan de wensen en eisen van de klanten te kunnen voldoen.


Daarnaast vullen de bedrijven elkaar ook aan in hun marktpositie. Zo brengt Lights Interaction met zijn activiteiten in meerlagenteelt nieuwe kennis binnen bij Dool Industries. Cees-Jan van den Dool van Dool Industries, geeft aan blij te zijn met de samenwerking vanwege de nieuwe kennis en mogelijkheden die straks binnen Dool Industries vertegenwoordigd zijn. Maar ook vanwege de mogelijkheid die de samenwerking geeft om de assemblagecapaciteit van het dochterbedrijf AP Nederland nog beter te benutten.
 
Dool is verzameling van bedrijven
Dool Industries bestaat uit een verzameling van individuele bedrijven, die samen een ‘family of businesses’ vormen. De bedrijven zijn actief op het gebied van groeilicht voor de tuinbouw (zoals Hortilux en Raymax), licht voor de veeteelt, hoogwaardige assemblage en ontwikkeling, energiemanagement en elektrotechniek.

Bron: DeGroentenenFruit.nl – Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.