Glas

Nieuws

Sapproducenten sluiten energiedeal

De frisdrankensector wil tot 2020 jaarlijks twee procent besparen op energiekosten. Dat akkoord heeft de vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) gesloten met de overheid.

Op deze manier moet binnen een tijdsbestek van 10 jaar ongeveer 30 procent bespaard kunnen worden, denkt FWS. De bedrijven die deelnemen aan de Meerjarenafspraak vertegenwoordigen 80 procent van het energieverbruik van de frisdrankensector.

Benodigde energie
De kern van deze Meerjarenafspraak is om de hoeveelheid benodigde energie per eenheid van een product te verminderen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de processen binnen, maar ook buiten het bedrijf, zoals gebruik van groene stroom, waterverbruik, recycling en efficiënt gebruik van verlichting.

Klimaat
Het ministerie van LNV is zeer te spreken over de participatie van de FWS. “Door ondertekening van deze overeenkomst levert de frisdrankensector een actieve bijdrage aan het klimaat.”

De Meerjarenafspraken Energie-Efficiëntie zijn vrijwillige, maar niet vrijblijvende convenanten tussen overheid en het bedrijfsleven om zuiniger om te gaan met energie.

Bron: DeGroentenenFruit.nl – Auteur: Bram WaagmeesterBram Waagmeester

Of registreer je om te kunnen reageren.