Glas

Nieuws

'Maximaal 10 % eigen risico boring aardwarmte'

De provincie Overijssel vindt dat de initiatiefnemers voor een boring naar aardwarmte in de Koekoekspolder maximaal een eigen risico van tien procent mogen lopen.

Dat zegt gedeputeerde Theo Rietkerk van Ruimte, wonen en Milieu. De komende weken wil de provincie afspraken maken met het Rijk over het risico van misboring. De haalbaarheidsonderzoeken en geologische onderzoeken die gedaan zijn geven aan dat de kans op voldoende warm water bij een boring heel groot is. Rietkerk: “Toch is er voor de initiatiefnemers een financieel risico. Wij pleiten daarom voor een garantieregeling van het Rijk, waarbij de risico’s evenwichtig gedeeld worden tussen regio en rijk. Er is in Nederland nog weinig ervaring met aardwarmte: er draait nu nog maar één project. Daarom vinden we dat bij de eerste boring in een gebied een eigen risico van maximaal tien procent voor de initiatiefnemers aanvaardbaar is. Als dat in de rijksgarantieregeling wordt opgenomen, dan zien wij goede kansen om het project in de Koekspolder tot stand te brengen.”

Opsporingsvergunning binnen
De provincie heeft inmiddels een opsporingsvergunning gekregen van EZ voor het boren naar aardwarmte. De provincie wil begin volgend jaar starten met de boring. In de Koekoekspolder moet tot bijna twee kilometer diepte geboord worden. De boring is bedoeld voor twee clusters van glastuinders. Het gaat in beide gevallen om glasgroentetelers met een areaal van circa 45 hectare. De verwachting is dat er warm water zal worden gevonden voor maximaal zeventig procent van de warmtevraag van de glastuinbouw in de Koekoekspolder.

Vandaag vergadert de vaste kamercommissie landbouw over de garantieregeling voor aardwarmte.

 Bron: DeGroentenenFruit.nl – Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.