Glas

Nieuws 1 reactie

Rechter moet gastransportkosten tegenhouden

De wijziging in het systeem van kostentoerekening voor het transport van aardgas door het landelijke gasnet naar glastuinbouwbedrijven deugt niet. Daarom mag de invoering per 1 juli aanstaande niet doorgaan, zo vinden LTO Glaskracht Nederland en het Productschap Tuinbouw (PT). Zij hebben de rechter gevraagd om de invoering tegen te houden.

De tuinders vinden dat ze onnodig op extra kosten worden gejaagd omdat de capaciteit van de gasmeter op het bedrijf bepalend zou worden voor die kosten. Daarnaast is het besluit van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) onuitvoerbaar. Beide organisaties hebben daarom afgelopen vrijdag bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven een verzoek ingediend om een zogenoemde voorlopige voorziening te treffen. Hiermee kan de invoering van het systeem voorlopig worden opgeschort.

Verder uitstellen
Doel van de actie van PT en LTO is om eerst een uitspraak te krijgen in een al lopende juridische beroepsprocedure over de wijziging van de transportvoorwaarden voor aardgas. De NMa besloot eerder om de inwerkingtreding uit te stellen tot 1 juli aanstaande. Inzet van PT en LTO is nu om de inwerkingtreding verder uit te stellen tot het moment waarop een uitspraak wordt gedaan in de lopende procedure. Het beroep kon volgens het College niet versneld worden behandeld.

Bron: De GroentenenFruit.nl – Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Eén reactie

  • no-profile-image

    Huub Geuijen

    LTO moet ook aankaarten welke investeringen er in het verleden gedaan zijn om de contractcapaciteit zoals we die nu hebben te beheersen, denk software en extra voorzieningen aan onze verwarmings apparatuur, Branders, Buffers.

Of registreer je om te kunnen reageren.