Glas

Nieuws 1 reactie

Kwart WKK’s ligt stil

Onder druk van de tegenvallende rendementen, wordt er tot 20 tot 30 procent minder energie geproduceerd door glastuinbouwbedrijven in vergelijking met voorgaande jaren. Ook contracten worden momenteel mondjesmaat afgesloten.

Meer ondernemers dan in voorgaande jaren kiezen ervoor om de ketel te laten draaien in plaats van de WKK, omdat dit eenvoudig weg economische voordeliger is.

Verschil
Vorig jaar stonden de marges – het verschil tussen elektra verkoop en gas inkoop, oftewel de sparkspread – zwaar onder druk. De gasprijzen voor 2009 waren erg hoog (tot wel 40cnt/m3) en de elektriciteitsprijzen in verhouding te laag. Voor velen is het nu echter een geluk dat dagprijzen voor elektriciteit op een laag niveau liggen en dat reeds gedane elektra verkoop weer goedkoop ingekocht kan worden. Effect is dat er daardoor wel weer meer met ketels gestookt wordt.

Energiemarkt ligt nagenoeg stil
Dit heeft te maken met het feit dat de energiemarkt nagenoeg stil ligt als gevolg van de economische crisis. Contracten worden momenteel mondjesmaat afgesloten. De vraag naar elektriciteit is beduidend minder dan voorgaande jaren. Energiekosten per m2 zijn voor de meeste tuinders het komende jaar wel lager dan voor de meesten nu het geval is.

Marges leidend
Directeur Andre Dippell van energieleverancier Endon adviseert telers om goed op de sparkspread – of te wel de marges - te blijven letten wanneer zij met voornamelijk de WKK in de warmtebehoefte kunnen voorzien. Hij verwacht dat de markt op korte termijn niet schrikbarend zal wijzigen en dat dit soort telers daarom niet veel haast hoeven te maken met het afsluiten van contracten. ‘Veiligheid is nu het belangrijkste.’

Gunstig inkoopmoment
Voor telers die meer afhankelijk zijn van ketelstook is de absolute gasprijs uiteraard wel van belang. Een gunstig inkoopmoment voor het gas (prijs rond 18cnt/m3) is er al geweest, maar het is zeker niet uitgesloten dat we dit niveau nogmaals bereiken in de komende weken. Op dit moment is de gasprijs voor  2010 ruim 20 ct/kuub.

Niet blindstaren
Vorig jaar rond deze tijd was de gasprijs voor 2009  ongeveer 39 ct/kuub. Hij benadrukt dat ondernemers zich niet moeten blindstaren op deze getallen, maar dat het juist gaat om de marge die je weet te behalen met de WKK met als doel de energiekosten per m2 zo laag mogelijk te houden.

Bron: DeGroentenenFruit.nl – Auteur: Esther de SnooEén reactie

  • no-profile-image

    oostlander.

    Wellicht dat door dit soort ontwikkelingen de aandacht voor het uiteindelijke tuinbouwprodukt weer wat meer wordt aangewakkerd!!

Of registreer je om te kunnen reageren.