Glas

Nieuws

Tuinbouw bekritiseert nieuw voorstel Gaswet

LTO Glaskracht Nederland en Productschap Tuinbouw (PT) hebben een brief gestuurd naar de Vaste Commissie voor EZ van de Tweede Kamer met daarin de kritiekpunten op de wetswijziging van de Gaswet, die minister Van der Hoeven (EZ) onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het gaat om een voorstel voor de nieuwe Gaswet, zo melden het PT en LTO. De belangrijkste kritiekpunten zijn dat het toezicht op de prijsvorming van aardgas onvoldoende is, zeker nu TTF (handelsplaats van aardgas in Nederland) definitief prijszetter lijkt te zijn geworden. Verder is het aantal gasaanbieders nog steeds beperkt en is de markt ondoorzichtig; wat dat betreft werkt de liberalisering helemaal niet. LTO en PT pleiten in hun brief aan de Kamer ook voor een versteviging van het toezicht op de prijsvorming van aardgas door een helder toezichtskader voor de NMa in de wet te scheppen. Ook kan de NMa het nodige doen aan het vergroten van de transparantie van de gasmarkt door de marktmonitor te verbeteren en vaker te laten verschijnen.

Overwinsten direct verrekenen
De sector vindt dat energiebedrijven hun overwinsten direct behoren te verrekenen met afnemers. Het is een verbetering in het wetsvoorstel dat de NMa Energiekamer ook de bevoegdheid krijgt om eenmalig aan het begin van een reguleringsperiode de nettarieven bij te stellen. Dan werken de overwinsten van de energieleveranciers minder lang door, zo schrijven PT en LTO. Wel vinden ze dat dit nog beter moet worden geregeld in de nieuwe wet door de Energiekamer van de NMa ook de bevoegdheid te geven om de al behaalde overwinsten te korten op de toegestane rendementen van de netbedrijven.

Verder moeten er betere afspraken komen bij de invoering van nieuwe regelgeving. Nu treden wetswijzigingen, codewijzingen en NMa-besluiten te pas en te onpas in werking. Daarbij wordt lang niet altijd rekening gehouden met de gevolgen (kosten), belangen en invoeringstijd voor de marktpartijen. LTO en PT vinden dat een heldere ‘invoeringstoets’ moet komen die er voor zorgt dat tuinders niet voor verrassingen komen te staan.

Bron: De GroentenenFruit.nl – Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.