Glas

Nieuws 1 reactie

Tomaat onder led geeft een goed niveau kilo’s

De proef met led-lampen in de tomatenkas van Red Star Trading in Tinte heeft goed uitgepakt. “We hebben aanmerkelijk minder energie verbruikt in de teelt met de leds en hebben er toch een goede productie gehaald”, zo concludeert bedrijfsleider Willem van Dijk.

In de proef worden ledlampen (8000 m2) vergeleken met Son-T belichting. Daarbij wordt bij de ledlampen met 92 micromoll gerekend en bij de Son-T met 184 micromoll. Van Dijk: “Immers Lemnis, de leverancier van de leds, gaat uit van een factor 2. De kas met leds met de 92 micromoll moet dus hetzelfde produceren als een kas met 184 micromoll met Son-T-lampen. Als dat zo is, moet volgens Lemnis de energiebesparing uitkomen op ruim vijftig procent.” In de kas met de Son-T-lampen is op 13 november geplant en in die met de leds op 5 december. Het gaat om het ras Sunstream.

Verrassend beter vanaf week 11
Tot in februari, dacht Van Dijk nog dat ‘het moeilijk zou worden’ met het gewas onder de leds. “Het gewas stond donker en kon zijn assimilaten moeilijker kwijt. De planten stonden gezien de donkere tijd toen ook te dicht op elkaar, waardoor we iets zwakkere trossen hadden.” Echter de productie pakt uiteiendelijk toch goed uit qua kilo’s. Tot en met week 18 is er 8,28 kilo per m2 geoogst van het gewas dat onder de leds staat. In de Son-T-afdeling komt de productie tot dan toe uit op 12,86 kilo per m2. Dat is dus ongeveer een factor van 1,7 ipv 2. Van Dijk: “Maar dat is niet verkeerd als je bedenkt dat we in de led-afdeling drie weken later hebben geplant dan in de Son-T-afdeling.” Uit de cijfers blijkt ook duidelijk dat vanaf week 10 en11 het verrassend beter gaat met de productie onder de leds. Immers als in beide kassen naar de tomatenproductie van week 10 tot en met week 18 wordt gekeken, dan komt de productie in de Son-T-afdeling uit op 7,92 kilo per m2 en de productie in de led-afdeling uit op 7,47 kilo per m2. De grootste winst ligt volgens Van Dijk echt in het verminderde energieverbruik bij het gewas onder de leds. Hij schat in dat er in de led-afdeling ten opzichte van de Son-T-afdeling 37 procent minder energie is verbruikt.

In de afdeling met de leds en Son-T is ongeveer tot en met de eerste week van april belicht. PlantDynamics verzorgt in opdracht van WUR Glastuinbouw de metingen aan de proef om zo iets te kunnen zeggen over de fysiologie en morfologie van de plant, het kasklimaat en het rendement van de belichting. Over enkele weken zal dit onderzoek zijn afgerond. Van Dijk: “Dan kan ook pas het eindplaatje gemaakt worden van deze proef. Maar qua kilo’s vind ik de proef in ieder geval geslaagd.”

Bron: DeGroentenenFruit.nl – Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Eén reactie

  • no-profile-image

    Martine

    Er lopen natuurlijk ook hele goede teeltmannen rond bij redstar!!

Of registreer je om te kunnen reageren.