Glas

Nieuws

Jaguar start energie- en CO2-project

Jaguar-directeur Kees Rijnhout heeft vandaag de aftrap gegeven voor een project dat moet leiden tot energiebesparing en minder uitstoot van CO2.

Volgens Kees Rijnhout past dit project in de ‘people, planet, profit’- visie van Jaguar. “Die drie p’s zijn onlosmakelijk verbonden met onze bedrijfsvoering. Normale werkdruk, milieubewuste telers en leveranciers en een gezond bedrijfsresultaat.” Samen met leverancier Van Veen Boys gaat Jaguar in het project nog een stapje verder. “Op het gebied van energieconsumptie is een energiescan uitgevoerd. Aan energieverbruik is tevens de uitstoot van CO2 gekoppeld en daar kunnen wij zelf invloed op uitoefenen”, meent Rijnhout.

Bomen planten
Fasegewijs gaat Jaguar energiebesparende maatregelen invoeren om te komen tot een lagere electriciteitsrekening en verminderde CO2-uitstoot. “Daarmee sluiten wij aan bij het uitgangspunt van de regering dat er in 2020 minimaal 35% minder CO2-reductie moet zijn.” Om dat te realiseren heeft Jaguar gekozen voor het Plugwise-systeem. Fase 1 bestond uit het verleggen van energieverbruik van piek- naar daltijden. Ook werd in die fase inzicht gegeven in het daadwerkelijke verbruik, welke activiteiten het meeste energie vragen en welke patronen medewerkers hebben. Ter compensatie wil Jaguar stappen zetten voor het aanplanten van bomen om klimaatneutraal te kunnen opereren. Ook worden er workshops gegeven om medewerkers energiebewuster te maken. In fase 2 en 3 wordt onder andere gekeken naar verlichting, koeling en verwarming.

Bron: DeGroentenenFruit.nl – Auteur: Roger Abbenhuijs

Roger Abbenhuijs

Of registreer je om te kunnen reageren.