Glas

Nieuws

Zoektocht naar Noordzeegas hapert

De animo om zoveel mogelijk gas uit kleine gasvelden in de Noorzee te halen neemt af.

Kredietschaarste en lagere energieprijzen maken het sinds een halfjaar minder aantrekkelijk voor olie- en gasbedrijven om proefboringen te doen naar kleine veldjes in de Noordzee. Echter, de grote gasbel in Groningen raakt op, al probeert de overheid het verval van Slochteren zo lang mogelijk uit te stellen. Belangrijke troef om langer van eigen aardgas te profiteren vormen de zogenoemde kleine gasvelden in de Noordzee en op het vaste land. Die leverden in 2007 gezamenlijk een productie van zo'n 33 miljard kubieke meter aardgas op, tegen 32 miljard kuub voor het Groningenveld, blijkt uit gegevens van TNO. TNO schatte de resterende gasreserves van Slochteren in 2007 op 1.019 miljard kubieke meter. Bij een jaarlijkse productie van zo'n 35 miljard kuub kun je daarmee in theorie nog 29 jaar uit.

Minder boringen
Geen enkel bedrijf waagde zich er begin dit jaar aan om een zogenoemde exploratieboring naar nieuwe bronnen in het Nederlandse deel van de Noordzee uit te voeren, blijkt uit recent onderzoek van adviesbureau Delotte, dat ter beschikking is gesteld aan Z24. “Op basis van kwartaalcijfers is het moeilijk te beoordelen of de exploratie-activeiten op de Noordzee echt fors teruglopen”, zegt voorzitter Bram van Mannekes van Nogepa, de branchevereniging van olie- en gasproducenten in Nederland. “Wel is het zo dat de lagere gasprijs niet helpt. Een aantal leden let scherper op de financiële uitgaven. De kans is aanwezig dat bedrijven nieuwe projecten uitstellen.”

Stokt de speuractiviteit naar kleine gasvelden, dan komt de focus van de binnenlandse gaswinning nadrukkelijk op Slochteren te liggen. Extra investeringen zullen nodig zijn om de productie uit deze grote gasbel op peil te houden. Gebeurt dat niet, dan komt het omslagpunt waarbij Slochteren veel minder gas gaat leveren rap naderbij.

Bron: Z24

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.