Glas

Nieuws 1 reactie

Proef met aanpassing vergister voor bio-wkk

De biovergister waarvan glastuinbouwbedrijf Hartman in Oosterbierum het biogas voor de bio-wkk krijgt, wordt in een proefproject zo aangepast dat deze een hogere gasopbrengst moet gaan geven.

De provincie Friesland trekt twee ton subsidie uit voor aanpassingen van de vergister zoals die in juni vorig jaar is gebouwd bij de patatfabriek Lamb Weston Meijer in Oosterbierum. De reststromen van de patatfabriek gaan de vergister en er ontstaat biogas. Het biogas wordt vervolgens via een pijpleiding naar het bedrijf van Hartman vervoert waar het in een bio-wkk gaat.

55 graden
“De bestaande vergistingsinstallatie wordt nu aangepast en de proef duurt tot eind volgend jaar. Normaal wordt er vergist met een temperatuur van 30 tot 35 graden, maar straks wordt dat ongeveer 55 graden. Dat laatste maakt weer wel dat het proces wat instabieler kan worden”, aldus een woordvoerder van de provincie.

De provincie stelt 200.000 euro subsidie beschikbaar voor het aanpassen van de vergistingsinstallatie. Het project, dat tot een hoger rendement moet leiden, leidt mogelijk tot een belangrijke doorbraak en is nieuw in Europa. Wat ook nieuw is, is het gebruik van membranen. Zo’n membraan kan het materiaal dat al vergist is weer terugvoeren naar de vergister, zodat er een hogere en stabielere concentratie van bacteriën kan worden bereikt. En ook dat moet weer leiden tot een hogere energieopbrengst.

De subsidie wordt verstrekt uit het regionaal innovatieprogramma 'Fryslân Fernijt II', dat mede mogelijk wordt gemaakt door de Europese Unie (het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Bron: DeGroentenenFruit.nl – Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Eén reactie

  • no-profile-image

    B. Colsen - Colsen B.V.

    Geachte redactie,
    Hierbij wil ik reageren op de nieuwheid van de beschreven technieken in uw artikel. De verhoging van de temperatuur naar 55 graden betreft een thermofiele techniek. Deze techniek wordt reeds decennia lang in Scandinavie toegepast. Daarnaast heeft ons bedrijf deze techniek geintroduceerd in Nederland bij de bouw van een thermofiele vergistinginstallatie in 2006. Daarnaast worden reeds jaren membraantechnieken ingezet voor de scheiding van het digestaat in Nederland en in het buitenland. Dat de provincie Friesland subsdie verleent voor deze technieken is in het algemeen een goed punt. Door de rendementverhogingen wordt meer duurzame energie geproduceerd en derhalve is minder fossiele brandstof benodigd. Echter de beweegrendenen voor de subsidieverlening, een nieuwe techniek, kloppen niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.