Glas

Nieuws

Nieuwe emissienormen leggen innovaties stil

Wanneer binnenkort de nieuwe emissienormen ook gaan gelden voor nieuwe bio-wkk’s en houtgestookte ketels, wordt gevreesd dat telers niet investeren in dit soort installaties. De ontwikkelingen op dit vlak komen dan stil te liggen.

De nieuwe emissie-eisen die staan in het ontwerp Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties, zijn veel te streng, zegt Jan Smits van het PT. Vooral die voor NOx-uitstoot zijn niet haalbaar omdat de techniek die de emissie moet verminderen er nog niet is. Het PT heeft onder andere samen met LTO Glaskracht Nederland een brief naar Vrom gestuurd. Daarin vragen zij om telers die dergelijke installaties nieuw willen plaatsen niet te houden aan de nieuwe eisen. “We willen tijdelijke ontheffingen voor de nieuw te bouwen projecten onder de voorwaarde dat deze telers met de beste technieken werken”, zegt Smits. Ook moet er tijd gegeven worden om te meten aan deze nieuwe installaties en op basis daarvan nieuwe, acceptabelere normen of overgangsnormen te formuleren. In haar brief stellen de organisaties voor om een eis van 80 g/GJ NOx voor motoren op biogas (bijvoorbeeld een bio-wkk) aan te houden en een emissie-eis van 35 g/GJ NOx voor installaties op vaste biomassa (bijvoorbeeld een houtgestookte ketel).

Gaan geplande houtgestookte ketels door?
De nieuwe normen liggen bij de Raad van State en zouden over enkele maanden ingaan voor nieuwe installaties. Smits vindt het een slechte zaak dat Vrom aan de ene kant duurzaamheid wil stimuleren, maar aan de andere kant allerlei moeilijkheden opwerpt zoals vergunningen en onhaalbare normen. “Zo wordt het wel erg lastig om het streefbeeld dat 8 procent van het glastuinbouwareaal in 2020 gebruikt maakt van biobrandstoffen te halen.”
Ook Jeroen Keijmel van Cogen Projects vreest een stop op plaatsing en ontwikkeling van bio-wkk’s en houtgestookte ketels. Hij geeft aan dat nog nergens in Europa gebleken is dat deze normen kunnen worden gehaald. Een rookgasreiniger voor de toepassing van houtstook in de glastuinbouw is er nog niet, volgens Keijmel. Volgens hem was er bij de laatste MEI-regeling, een subsidieregeling, veel animo voor houtgestookte ketels. “Een stuk of vijftien aanvragen. Maar deze telers hebben hierbij waarschijnlijk nog geen rekening gehouden met de investering van een rookgasreiniger die nodig is om aan de nieuwe eisen te voldoen. En ook al zou die goede rookgasreiniger er komen, dan kost dit waarschijnlijk zo veel extra dat de investering in bio-wkk of houtgestookte ketel veel minder snel rendabel is.”

Bron: DeGroentenenFruit.nl – Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.