Glas

Nieuws

Zuidplaspolder: voldoende interesse Ocap-CO2

De aandeelhouders van Ocap, de leverancier van zuivere CO2 aan de glastuinbouw, hebben besloten het traject voor levering van OCAP-CO2 aan de Zuidplaspolder door te zetten.

Na een inventarisatie onder de huidige glastuinbouwbedrijven in de Zuidplaspolder blijkt dat het overgrote deel van de daar al zittende glastuinbouwbedrijven graag CO2 van Ocap wil gaan afnemen. Het gaat hierbij om ongeveer 200 hectare glas. Jacob Limbeek, initiatiefnemer van Ocap,: “Er zijn voldoende deelnemers onder de huidige telers. Zij hebben ook nog eens aangegeven gemiddeld een hogere afname per hectare dan normaal te willen.”

Nieuwe telers ZPP ook klant
Echter, voor de commerciële zekerheid van het project is het nodig dat een groot deel van de nieuwe glastuinbouwbedrijven die zich in de polder gaan vestigen óók CO2 van Ocap willen afnemen. Het nieuwe glastuinbouwgebied in de polder beslaat ongeveer 280 ha nieuw glas. “Maar om over die categorie nu zekerheid te krijgen, is lastig omdat we deze telers nog niet kennen.” OCAP overlegt daarom met de tuindersvereniging Zuidplaspolder en de projectontwikkelaar en probeert zo meer zekerheid van levering te krijgen. Een ander aspect wat nog speelt bij de haalbaarheid van het Ocap-project in de Zuidplaspolder, is een subsidieaanvraag die nog loopt. Deze zou de onrendabele top moeten afdekken.

Volgens Limbeek is het nog steeds de planning om begin 2011 de eerste Ocap-CO2 te gaan leveren in de Zuidplaspolder. Dit voorjaar hoopt Limbeek op een go or no-go. Ook dan pas zal het contract ondertekend worden met de nieuwe leverancier van de zuivere CO2. Dit bedrijf wordt dan naast Shell de tweede leverancier van zuivere CO2 aan OCAP.

Bron:DeGroentenenFruit.nl – Auteur: Ellis LangenEllis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.