Glas

Nieuws

Prominent wil solitaire windmolen plaatsen

Het bedrijf van Prominent Groenweg II in ’s Gravenzande heeft een aanvraag gedaan bij de gemeente en provincie om een windmolen te plaatsen. Het glastuinbouwbedrijf wil hiermee de stroomvraag van de gesloten kas op deze locatie voor een deel gaan invullen.

De elektriciteit is nodig om de warmtepompen en ventilatoren in de gesloten kas te laten draaien. “De elektravraag voor de gesloten kas wordt nu ook voor een deel ingevuld met de wkk’s op het bedrijf, maar een wkk heeft als nadeel dat met de elektriciteitsproductie ook veel warmte geproduceerd wordt. Dit is op ieder traditioneel bedrijf juist de grote kracht van de wkk, maar in een gesloten kas wordt al zoveel zonnewarmte geoogst dat deze extra wkk-warmte niet wenselijk is. Een windmolen is ideaal omdat hij wél elektra produceert, maar geen warmte.” De windmolen waar de aanvraag voor loopt, levert op vollast ruim 2 MW. De stroom zou ook geleverd kunnen gaan worden aan de geplande nieuwbouwwijk Hoogeland. “We willen een duurzame energieleverancier worden voor deze nieuwe woonwijk.”

Goede hoop op toestemming
Ferdi van Elswijk, energiemanager bij de telersvereniging, heeft goede hoop dat de vergunning wordt verleend. “De plaats waar die komt, aan de achterkant van onze kas is groot genoeg en er staan geen huizen in de buurt. Ook hebben de provincie en de gemeente al gezegd dat ze in het belang van de ontwikkeling van de gesloten kas zien dat telers op meer duurzame manieren aan stroom kunnen komen.” Prominent heeft naar eigen zeggen al verschillende onderzoeken doorlopen voordat is overgaan tot een vergunningaanvraag. “Een plaatsingsstudie, onderzoek naar horizonvervuiling, een geluidsonderzoek en een onderzoek naar de gevolgen van de slagschaduw vergezellen de vergunningsaanvraag.”

Bron: DeGroentenenFruit.nl - Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.