Glas

Nieuws

Kamervragen over subsidie aardwarmtewinning

Tuinders in de gemeente Lansingerland hebben acht maal hetzelfde projectvoorstel ingediend om subsidie te krijgen voor aardwarmtewinning via de Mei-regeling (subsidie voor duurzaamheid van het ministerie van LNV) Het ministerie van LNV heeft slechts in één geval de subsidie toegekend

De heer van Mastwijk, Tweede Kamerlid voor het CDA, heeft hierover Kamervragen gesteld. Hij stelt dat in de concrete toekenning van de subsidiegelden onregelmatigheden voorkomen en noemt als voorbeeld de situatie in Lansingerland. Het college van B&W van de gemeente Lansingerland heeft verheugd gereageerd op deze Kamervragen. “Het is echt een gemiste kans als deze aardwarmteprojecten geen doorgang kunnen vinden, omdat met relatief weinig overheidsgeld een enorme stap gezet kan worden in het realiseren van duurzame energiebronnen en CO2-reductie. Deze acht aardwarmtebronnen kunnen zorgen voor een CO2-reductie die gelijk is aan het equivalent van 32.000 woningen met duurzame energievoorziening. Daarnaast is aardwarmte één van de duurzame energiebronnen die ervoor moeten zorgen dat de landelijke doestelling van 20% duurzame energie in 2020 wordt gehaald”, aldus de gemeente.

Convenant
Lansingerland hoopt dat het ministerie van LNV haar besluit wil heroverwegen om te komen tot een meer maatschappelijk verantwoordelijke bedrijfsvoering. Andere overheden zoals gemeente en provincie Zuid-Holland hebben ook het nut en noodzaak van breed toepassen van aardwarmte onderkend. De gemeente Lansingerland heeft een convenant met de tuinders afgesloten om deze duurzame energiebron zo efficiënt mogelijk te benutten.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.