Glas

Nieuws

Energiebesparing loopt volgens plan

Op proeven in het Improvement Centre ligt het energiegebruik op het lage niveau dat was geprognosticeerd.

Na aanvankelijk iets hogere verwarmingskosten vanwege de koude winter, ligt het energieverbruik in de tomaten- en komkommerproef van het project ‘energie onder de knie’ op schema. Doel is om de 13 januari gestarte tomatenteelt te gaan beëindigen met maximaal 20 kuub aardgasequivalenten en de 7 januari gestarte komkommerteelt met 25 kuub.

Het blijft zoeken hoe de theoretisch onderbouwde energie-strategie en de doelstelling het best uitgewerkt kan worden in de praktijk. Zo moet constant de afweging gemaakt worden tussen maximaal schermen en lichtopbrengst. Ook zal bepaald moeten worden welke op momenten van het jaar het beperkt beschikbare koelvermogen het effectiefst ingezet kan worden.
Lees meer over het project in de komende editie van het weekblad Groenten & Fruit

Bron: DeGroentenenFruit.nl – Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.