Glas

Nieuws

Vanaf 2011 Ocap-CO2 in PrimAviera

Voor de levering van zuivere CO2 in het nieuwe glastuinbouwgebied PrimaViera heeft Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) een overeenkomst gesloten met CO2 leverancier Ocap.

Het PrimAvieragebied bij Rijsenhout wordt aangesloten op een bestaande Ocap-leiding. Hiervoor zal een locaal CO2-distributienet worden aangelegd. Deze zomer worden de procedures opgestart voor de realisatie van deze aansluiting. Vanaf het eerste of tweede kwartaal 2011 kan waarschijnlijk zuivere CO2 worden geleverd.

Binnenkort zal Ocap samen met SGN diverse in het gebied gevestigde tuinders bezoeken om te inventariseren of zij belangstelling hebben voor een aansluiting en zo ja, hoeveel zuivere CO2 zij denken te gaan afnemen.

GFT-afval
SGN werkt in PrimAviera ook samen met afvalverwerker De Meerlanden. De Meerlanden start binnenkort met de ombouw van hun composteringsproces van GFT-afval. Straks kan door middel van een vergistingsproces biogas opgewekt worden uit GFT-afval. Het eindproduct blijft compost. Een deel van het biogas zal mogelijk aan de glastuinbouw worden geleverd. De Meerlanden zal in ieder geval de bij het vergistingsproces vrijgekomen zuivere CO2 leveren aan de glastuinbouw in PrimAviera. Deze zuivere CO2 zal in het distributienet worden geïnjecteerd.

Bron: AgriHolland

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.