Glas

Nieuws

LNV: ‘Geen willekeur bij toekennen subsidie’

Het ministerie van LNV spreekt tegen dat er bij het toekennen aan telers van subsidie van de MEI-regeling sprake is geweest van willekeur. Bovendien heeft het ministerie naar eigen zeggen zo veel mogelijk geprobeerd om meer geld beschikbaar te stellen voor de subsidie die zwaar overtekend was.

Hiermee reageert een woordvoerder van LNV op het bericht ‘Bezwaren tegen afwijzing subsidie aardwarmte’ dat twee dagen geleden op de site verscheen. Een adviseur van Flynth sprak daar over willekeur in het toekennen van subsidies. Murco Mijnlieff, woordvoerder van LNV. “In de voorwaarden voor de subsidie staat echter precies welke criteria gehanteerd worden bij de beoordeling .Via een puntensysteem voor het voldoen aan die verschillende criteria komt er een rangschikking uit.” Het project met het hoogste aantal punten komt als eerste in aanmerking voor subsidie.


Gezocht naar meer geld
Verder spreekt LNV tegen dat ze te weinig geld heeft uitgetrokken voor de regeling. Juist omdat er zo veel aanvragen waren voor verduurzamingsprojecten heeft LNV meer geld beschikbaar gesteld. “Het oorspronkelijke budget voor de openstelling van deze regeling in oktober 2008 was 3,5 miljoen euro. Omdat er veel meer aanvragen binnenkwamen heeft het ministerie gezocht naar ophoging van het budget. Het budget is met 3,7 miljoen euro opgehoogd  én er is 9,1 miljoen euro overgeheveld van diverse subsidieregelingen uit 2008 waarvan het budget niet helemaal was benut.” Totaal is er voor deze openstelling van oktober 2008 dus 16,3 miljoen euro beschikbaar gesteld en hierdoor hebben 19 projecten subsidie gekregen. “Met deze substantiële verhoging van het subsidiebudget wordt de doelstelling voor een duurzame en energiezuinige sector juist dichterbij gebracht.”

Bron: DeGroentenenFruit – Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.