Glas

Nieuws

Geen subsidie voor nieuwe wkk’s

Wkk’s kunnen rendabel geëxploiteerd worden en daarom stelt minister Van der Hoeven van Economische Zaken geen subsidie beschikbaar voor nieuwe wkk’s in 2009/2010.

Het gaat om de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE0. De minister wil die alleen geven wanneer er sprake is van een onrendabele top. Maar volgens Van der Hoeven is die er in 2009/2010 niet bij nieuwe wkk’s. Ze nam deze beslissing op basis van nieuwe berekeningen van ECN, het Energieonderzoek Centrum Nederland. De laatste heeft echter de warmtekorting niet meegenomen in de berekeningen. 

LTO Glaskracht Nederland betreurt het dat ECN de ’warmtekorting’ niet meeneemt, zo meldt het Vakblad voor de Bloemisterij. De organisatie heeft, evenals vorig jaar, ervoor gepleit om dat wel te doen. Ze vindt dat er voor zowel bestaande als nieuwe WKK’s SDE-subsidie moet komen. Ook VEMW (de Vereniging voor Energie, Milieu en Water) betreurt het feit dat Van der Hoeven geen geld beschikbaar stelt voor de stimulering van wkk. VEMW pleit voor een continuering van het stimuleringskader voor WKK, onder meer door een langjarig commitment van de overheid om WKK op te nemen in de SDE-regeling zoals dat eerder succesvol geschiedde in de MEP-regeling.

Bron: DeGroentenenFruit.nl – Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.