Glas

Nieuws

Bezwaren tegen afwijzing subsidie aardwarmte

De telers die geen subsidie hebben gekregen voor de aardwarmteprojecten die ze hebben ingediend bij de MEI-regeling, zullen naar verwachting hier tegen bezwaar indienen. Dat zegt Jeroen de Koning, adviseur van Flynth in Zoetermeer.

Volgens de adviseur zijn er van de dertien ingediende aardwarmteprojecten, zes goed gekeurd en zeven afgekeurd door Dienst Regelingen, onderdeel van LNV. “Het is voor ons niet duidelijk welke afwijzingsgronden er door Dienst Regelingen zijn gehanteerd. Het lijkt wat mij betreft een beetje willekeur”, aldus De Koning. Binnen zes weken na de afwijzing kan er bezwaar worden gemaakt tegen de afwijzing.

Sigaar uit eigen doos
Het bevreemdt de adviseur ook dat er door LNV maar 3,7 miljoen extra geld is uitgetrokken voor de zwaar overtekende subsidieregeling. Daarmee kunnen hooguit twee extra aardwarmteprojecten gehonoreerd worden. “Met de overgebleven zes afgewezen aardwarmteprojecten zou er 50 miljoen kuub aardgas op jaarbasis worden bespaard. Nu is er dan eindelijk een grote kans om te scoren met duurzame energie en dan wordt er te weinig geld voor uitgetrokken.” Verder stelt De Koning dat de extra 3,7 miljoen een sigaar uit eigen doos is. Het geld van de voorgaande twee MEI-regelingen is volgens hem immers niet opgegaan omdat ondanks dat projecten zijn goedgekeurd er is afgezien van een aantal projecten. Het adviesbureau en de telers zullen bij de politiek hun ongenoegen gaan uiten over de gang van zaken. “We vinden dat er gezocht moet worden naar aanvullend geld.”

De Koning verwacht dat de telers waarvan de projecten zijn afgewezen deze weer indienen in de huidige MEI-regeling die nog loopt tot en met 13 maart.

Bron:DeGroentenenfruit.nl - Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.