Glas

Nieuws

Veiling Hoogstraten start met zonnepanelen

Op dinsdagnamiddag 8 december startte gouverneur Cathy Berx de zonnepanelen van Veiling Hoogstraten.

Met 1.880 panelen, elk met een vermogen van 230 Watt piek, geïnstalleerd op 4 dakvlekken met een totale oppervlakte van 3.500 m², zal Veiling Hoogstraten jaarlijks ongeveer 0,4 MW elektriciteit gaan produceren.

Efficiënt energiegebruik
De grootte van de installatie moest beperkt worden omdat de geproduceerde stroom altijd door de veiling zelf verbruikt zal moeten worden. De veiling wordt, net als veel van zijn leden-telers, namelijk geconfronteerd met de beperkte opnamecapaciteit van het distributienet in de Noorderkempen, waardoor er geen stroom aan het net teruggeleverd kan worden. Dat is een belangrijke rem op de verdere ontwikkeling van glastuinbouw in deze regio. Veel tuinbouwers kunnen hierdoor immers geen warmtekrachtkoppeling (WKK) installeren waardoor ze niet kunnen gaan voor duurzaam en efficiënt energiegebruik.

Duurzame bedrijfsvoering
Voor Veiling Hoogstraten is deze fotovoltaïsche-installatie tevens een symbool voor het streven naar duurzame bedrijfsvoering. Naast energiegebruik uit deze duurzaamheid zich, onder andere in rationeel watergebruik (opvang en hergebruik regenwater), inzet restwarmte, hergebruik van afval en een personeelsbeleid met speciale aandacht voor minderheidsgroepen.

Bron: gfactueel.nl - Auteur: Theo Brakeboer

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.