Glas

Nieuws

Toeleveranciers verleggen activiteiten

Toeleveranciers aan de glastuinbouw zijn met creativiteit en voortvarendheid bezig om hun organisaties af te stemmen op de crisissituatie in de markt.

De AVAG, het Platform Toeleveranciers Glastuinbouw, signaleert dat haar leden druk bezig zijn om in te spelen op de veranderde marktsituatie door de economische crisis, in het bijzonder de crisis in de glastuinbouw. Omzetdalingen van tientallen procenten zijn geen uitzondering.
 
Verleggen aandachtsgebieden
Veel bedrijven verschuiven hun aandacht meer naar het buitenland. In de Nederlandse tuinbouw is het investeringsniveau momenteel zeer laag en wordt ook niet op korte termijn een opleving verwacht. In veel andere landen is de situatie niet zo ernstig geweest, en trekt de export de laatste tijd juist verder aan.
Bedrijven die van oudsher zowel binnen als buiten de glastuinbouw opereren (zoals utiliteitsbouw en toelevering aan de industrie) kunnen eveneens hun aandacht verleggen naar meer actieve onderdelen van de economie.
 
Krimp en gebruik overheidsmaatregelen
De meeste bedrijven hebben volgens de AVAG maatregelen getroffen om de capaciteit van hun organisatie aan te passen. Tijdelijke contracten van medewerkers zijn niet verlengd. Veel bedrijven hebben medewerkers moeten ontslaan. Ze maken zoveel mogelijk gebruik van de overheidsregelingen in het kader van de economische crisis, zoals deeltijd WW en tijdelijke detachering bij kennisinstellingen. Weer andere bedrijven maken gebruik van de mogelijkheid om medewerkers via het UWV te herplaatsen bij collega-bedrijven.
Medewerkers met kennis en ervaring in de sector zijn weer hard nodig op het moment dat de markt weer aantrekt en telers weer gaan investeren.
 
Bron: gfactueel.nl – Auteur: Peter Visser

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.