Glas

Nieuws

Paprika NL verscherpt kwaliteitseisen

De nieuwe paprikavereniging Paprika NL wil de kwaliteitseisen voor het product verhogen.

Paprika NL streeft naar 100 procent deelname van Greenerytelers. Tot nog toe sloot 85 procent van de telers zich aan bij die nieuwe vereniging. "De insteek is kwaliteitsverbetering. De kwaliteit is niet goed geweest het laatste jaar. Er komt geen ristrictie welk paprikaras gezaaid wordt. Het ras is al gezaaid, dus dat mag overgaan uit het oude jaar. We sturen ook niet op kleur", zegt voorzitter Frank Hendriks van Paprika NL. Het is mogelijk dat die eisen voor een deel van de telers een drempel is om deel te nemen aan de vereniging, denkt Hendriks. The Greenery stelt telers voor de keuze meer zeggenschap te krijgen over de eigen afzet of juist intensief met het handelshuis samen werken. Circa 15 procent van de telers heeft nog niet gekozen voor lidmaatschap voor de telersvereniging met die meer vrije rol.

Versnippering voorkomen
Toch is de vereniging opgezet om versnippering te voorkomen. Hendriks: "Wij voorzagen dat in het nieuwe Greenerymodel niet iedere teler 1 op 1 afspraken met het handelshuis wilde maken, waardoor er toch meer versnippering zou komen." De wens is 100 procent van de telers te vertegenwoordigen. Paprika NL treedt na de oprichting in overleg met The Greenery over afname van het product. "We willen maximaal leveren aan het handelshuis, maar er is afgelopen jaar meer geproduceerd dan het handelshuis kon afzetten. Een deel toen is doorverkocht."

Groeien
Hendriks heeft alle Greenerytelers de afgelopen weken gepolst voor deelname aan Paprika NL. Voor 15 januari moeten zij de keus maken voor één van de twee afzetmodellen binnen The Greenery. Mogelijk dat het areaal van de vereniging verder groeit. "We streven naar eenheid. Dat maakt het mogelijk door te groeien." Hendriks richt zich nu op het uitwerken van plannen binnen The Greenery en de deelname aan de bundeling in de APO met andere telersverenigingen. Zo wordt gekeken of de Greeneryverkoper voor beide groepen paprikatelers gaat werken.

Bron: Agrarisch Dagblad

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.