Glas

Nieuws

Milieudefensie: trek glasplan Steenbergen in

Milieudefensie wil dat provincie Noord-Brabant de plannen voor de glastuinbouwlocatie bij Steenbergen van 220 intrekt. De milieuclub heeft dat te kennen gegeven in haar commentaar op het ontwerp-inpassingsplan voor het gebied.

In de officiële reactie naar de provincie Brabant staan verschillende bezwaren. Zo vindt de club dat de Oud Prinslandse Polder, waar de kassen en bedrijven moeten komen, een cultuurhistorisch monument is. Het toekomstbeeld van Milieudefensie voor de Oud Prinslandse Polder gaat uit van verduurzaming van de landbouw, investeringen in de ecologische kwaliteiten en ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden van de polder en het water. ‘Het Agro & Food Cluster West-Brabant bouwt niet voort op wat waardevol is, maar overweldigt op respectloze wijze de polder’, aldus Miliedefensie.

Meer CO2-uitstoot

Verder wijst de milieuclub in het bezwaar op de lichtvervuiling en het grote energiegebruik. Uit hun cijfers blijkt dat de glastuinbouw leidt tot de uitstoot van 115 tot 144 kton CO2 er vanuitgaande dat er restwarmte van SuikerUnie wordt gebruikt.

Pakt sanering niet aan
Verder vindt Milieudefensie het niet juist dat de provincie Noord-Brabant het netto glasareaal op zijn grondgebied met honderden hectares wil laten groeien naar 1800 ha in 2020. Een ander bezwaar is dat met het nieuwe glasgebied in Steenbergen de gewenste sanering van verspreid liggend glas onvoldoende aanpakt. ‘Immers, het onderhavige ontwerp-PIP voor een nieuwe concentratielocatie glas gaat niet gelijktijdig gepaard met een gelijktijdige of daaraan gekoppelde sanering van 220 ha verspreid glas.’

Bron: gfactueel.nl – Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.